Rola i obowiązki kierownika budowy zdaniem firm wykonawczych

Kierownik budowy to specjalista, który ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót budowlanych. To właśnie on dba o bezpieczeństwo na placu budowy oraz prowadzi dokumentację budowy. 

Na wstępie należy zaznaczyć, że funkcję kierownika budowy może pełnić tylko osoba z uprawnieniami budowlanymi. Taka osoba może mieć zarówno stopień inżyniera, jak i magistra. Najlepiej jest, jeśli budową danej inwestycji, na przykład domu, zajmuje się od początku ten sam kierownik budowy, natomiast warto wiedzieć, że istnieje możliwość zmiany tego specjalisty w trakcie trwania prac budowlanych. 

Najważniejsze obowiązki kierownika budowy

Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym (artykuł 22.) można wyróżnić następujące obowiązki kierownika budowy:

  • przejęcie terenu budowy protokolarnie od inwestora, a następnie zabezpieczenie terenu budowy,
  • prowadzenie dokumentacji budowy, dziennika budowy,
  • dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy,
  • organizacja pracy i sprawdzanie, na ile pracownicy fizyczni wywiązują się ze swoich obowiązków,
  • nadzór i kontrola nad pracami budowlanymi,
  • zapewnienie wykonania inwestycji zgodnie z projektem, a także zadbanie o to, aby w budynku znalazły się instalacje (na przykład wodne, teletechniczne, elektryczne),
  • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót budowlanych,
  • przygotowanie dokumentacji technicznej budynku, po zakończeniu prac,
  • zgłoszenie inwestorowi obiektu do odbioru wraz z odpowiednimi wpisami do dziennika budowy. 

Należy zaznaczyć, że kierownik budowy nie jest uprawniony do wprowadzania zmian w projekcie, ponieważ tym zajmuje się projektant, czyli inny specjalista. 

Jak znaleźć kierownika budowy?

Inwestor powinien skoncentrować się na znalezieniu jak najlepszego i najbardziej odpowiedzialnego kierownika budowy. Zwykle koszt zatrudnienia takiej osoby wynosi od 2 do 4 tysięcy miesięcznie, w zależności od skali budowy oraz samego obiektu i prac koniecznych do wykonania.

Zdaniem Dariusza Szablowskiego, właściciela firmy budowlanej Bud-System, zatrudnienie kierownika budowlanego to ważny element działań inwestora, ponieważ jest to szczególnie istotne ze względu na terminowe zakończenie budowy.

"Przede wszystkim wystrzegałby się firm, które mają własnego kierownika budowy. Z perspektywy inwestora najkorzystniejszym jest wybranie takiego kierownika, który będzie pracował dla niego, a nie dla wykonawcy. Warto również pamiętać o takim skonstruowaniu umowy z firmą wykonawczą, aby uzależniała płatność dla wykonawcy od odbioru określonej części prac przez kierownika budowy”.

Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest więc zatrudnienie osoby z zewnątrz, która jest najbardziej obiektywna, zauważy błędy ekipy wykonawczej i będzie pracować rzetelnie oraz terminowo. 

Rola kierownika budowy zdaniem przedstawicieli firm wykonawczych 

Zapytaliśmy czterech przedstawicieli firm wykonawczych o to, jaka jest rola kierownika budowy i jakie są zadania takiego specjalisty.

1. Zdaniem Tomasza Wojtasika z firmy budowlanej Bud-Garden

„Kierownik budowy jest kluczowy. Powinien pojawiać się na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu, w tym zawsze podczas odbioru konkretnego etapu. Ponadto dobry kierownik budowy powinien sam z siebie przyjeżdżać na budowę, kiedy tylko pojawiają się jakieś problemy lub wątpliwości”.

2. Dariusz Szabowski z kolei uważa, że

„rolą kierownika budowy powinno być zespolenie wszystkich ekip, które pracują nad budową domu - najlepiej do samego wprowadzenia się”.

3. Konrad Dudziec z firmy Antałek twierdzi, że

„W kierownika budowy naprawdę warto jest zainwestować. Wykonawca często stoi przed decyzją, jaki materiał spośród wielu dostępnych na rynku wybrać do budowy i kierownik jest bardzo pomocny w podejmowaniu takich decyzji. Pośredniczy pomiędzy inwestorem i wykonawcą i odpowiada za wdrożenie projektu budowy domu. Kierownik jest szczególnie potrzebny wówczas, kiedy projekt domu jest słabo wykonany i pozostawia duże pole do interpretacji”.

4. Z kolei Andrzej Szarzec, własciciel firmy budowlanej Fachurek twierdzi, podobnie jak jego poprzednik, że

„zdecydowanie warto zainwestować w dobrego kierownika budowy. Jego wybór powinien zostać dokonany, biorąc pod uwagę opinie poprzednich klientów, a nie cenę. Wielu kierowników budowy to osoby po studiach, które nie mają praktycznej wiedzy na temat budowy i nie są tak pomocne w takim stopniu, w jakim powinny być”.

Na podstawie tych wypowiedzi można stwierdzić, że kierownik budowy powinien być osobą wyspecjalizowaną i doświadczoną w swoim fachu, która nie tylko zna swoje obowiązki w sposób teoretyczny i posiada uprawnienia budowlane, ale dodatkowo posiada sporo praktyki zawodowej i pracuje na takim stanowisku w przedsiębiorstwie budowlanym, czy korporacji. Kierownik budowy powinien być także rzetelny, obowiązkowy i terminowy, a także odpowiedzialny.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu