Minimalna wysokość pomieszczenia w mieszkaniu i domu jednorodzinnym

Spis treści:

 1. Minimalna wysokość pomieszczenia w mieszkaniu i domu jednorodzinnym
 2. Podział pomieszczeń ze względu na sposób użytkowania
 3. Minimalna wysokość - pomieszczenia mieszkalne
 4. Pomieszczenia w mieszkaniu - definicje z Rozporządzenia
 5. Minimalna wysokość pomieszczeń pomocniczych
 6. Minimalna wysokość - pomieszczenia w domu jednorodzinnym
 7. Minimalna wysokość pomieszczeń w piwnicy
 8. Minimalna wysokość pomieszczeń na poddaszu

Ustalenie odpowiedniej wysokości pomieszczeń - dlaczego jest tak istotne?

Ustalenie odpowiedniej wysokości pomieszczeń w domu czy mieszkaniu jest niezmiernie istotne. Wpływa na to wiele czynników.
Optymalna wysokość pomieszczenia - czy taka istnieje?

Z pewnością nie, ponieważ to zawsze kwestia indywidualna. O ile niektórzy nie wyobrażają sobie życia bez przestronnych, wysokich przestrzeni, coraz więcej osób wybiera raczej rozwiązania ekologiczne, praktyczne i - co tu kryć - ekonomiczne.

W nowym budownictwie coraz częściej inwestorzy stawiają na więcej pomieszczeń o mniejszym metrażu. W związku z tym również walory estetyczne przemawiają za tym, by przestrzenie były niższe i miały idealny stosunek wysokości do powierzchni.

 

Minimalna wysokość w świetle - co to oznacza?

Co należy rozumieć poprzez minimalną wysokość pomieszczenia w świetle?
Mimo że trudno jest znaleźć dokładne wyjaśnienie tego pojęcia, najczęściej przyjmuje się, że jest to wysokość prześwitu pomiędzy płaszczyznami.

W kontekście obiektów mieszkalnych oznacza to wysokość od podłoża do najniższych trwałych elementów konstrukcyjnych stropu.

Minimalną wysokość pomieszczeń - z podziałem na ich typy - można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn.zm.)

Podział pomieszczeń ze względu na sposób użytkowania

W §72 Rozporządzenia dokonano podziału pomieszczeń na podstawie kryterium, jakim jest sposób ich użytkowania.

Tym samym wyróżniamy:

 • pokoje w budynkach mieszkalnych oraz sypialnie dla maksymalnie 4 osób w budynkach zamieszkania zbiorowego,
 • pokoje na poddaszu w budynkach jednorodzinnych i mieszkalnych zagrodowych oraz pomieszczenia w budynkach rekreacji indywidualnej,
 • pomieszczenia do pracy, nauki i innych celów:
  przeznaczone na stały lub czasowy pobyt, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia (z podziałem na ilość osób - do 4 lub powyżej 4), usytuowane na antresoli
 • pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi (w tym m.in. dyżurki, portiernie, kantory, kioski), jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi: w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Wysokość minimalna się różni w zależności od typu pomieszczeń.

 

Minimalna wysokość - pomieszczenia mieszkalne

Jaka jest minimalna wysokość pomieszczeń w budynkach wielorodzinnych? O ile kupujący nie muszą myśleć o tym zbyt wiele (w końcu nabywają konkretny lokal w bloku mieszkalnym), dla inwestorów jest to już naprawdę istotne.

Pomieszczenia w mieszkaniu - definicje z Rozporządzenia

§3 Rozporządzenia zawiera słowniczek pojęć, które pojawiają się w tekście. Znajdziemy tam również zagadnienia kluczowe pod kątem pomieszczeń związanych z mieszkaniem, czyli zespołem pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych.

Do pomieszczeń mieszkalnych zaliczają się sypialnie, jak i pokoje dzienne.

Pomieszczenia pomocnicze to natomiast pomieszczenia komunikacyjne (np. klatki schodowe), do celów higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczenia magazynowe.

Minimalna wysokość pomieszczeń mieszkalnych

Jeżeli chodzi o pomieszczenia mieszkalne, muszą one odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu. Co do zasady, minimalna wysokość mieszkania wynosi 2,5 m. Wyjątek stanowią pomieszczenia usytuowane na poddaszu w budynkach mieszkalnych zagrodowych, gdzie minimalna wysokość wynosi 2,2 m.

Minimalna wysokość pomieszczeń pomocniczych

W przypadku pomieszczeń higienicznosanitarnych, ich minimalna wysokość powinna wynosić 2,5 m. Jak widać, jest to analogiczna wartość jak w pomieszczeniach mieszkalnych.

Nieco inaczej wygląda ta kwestia dla pomieszczeń komunikacyjnych. Ich wysokość nie może być mniejsza niż 2,2 m.

Minimalna wysokość - pomieszczenia w domu jednorodzinnym

Jak wygląda kwestia minimalnej wysokości pomieszczeń w domach jednorodzinnych?

W tym przypadku, minimalna wysokość pomieszczeń to:

 • 2,5 m - dla powierzchni mieszkalnych,
 • 2,5 m - dla pomieszczeń higienicznosanitarnych,
 • 2,2 m - dla pomieszczeń pomocniczych,
 • 2,2 m - dla pomieszczeń komunikacyjnych,
 • 2,5 m - dla pomieszczeń biurowych, w których pracują nie więcej niż 4 osoby,
 • 3 m - dla pomieszczeń biurowych, w których pracują więcej niż 4 osoby. 

Jeżeli chodzi o pomieszczenia techniczne i gospodarcze, minimalna wysokość to 2 m.

Minimalna wysokość pomieszczeń w piwnicy

Do pomieszczeń w piwnicy stosuje się inną wysokość minimalną. Są to 2 m, chyba że pełni funkcję kotłowni, wtedy wynosi ona 2,2 m.

Jeżeli piwnica zostanie zaadaptowana na cele mieszkalne, co jest trudne (aczkolwiek nie jest to niemożliwe), wówczas minimalna wysokość pomieszczenia to 2,5 m. 

Minimalna wysokość pomieszczeń na poddaszu

Do poddasza użytkowego również stosuje się wymóg minimalnej wysokości pomieszczeń. Jest ona określona jako 2,2 m. 
Co w przypadku skosów? Wtedy wysokość minimalną wylicza się jako średnią z największej i najmniejszej wysokości (jednak nie mniejszej niż 1,9 m).

Nie oznacza to jednak, że w żadnym miejscu nie może być powierzchni mniejszej niż ta wartość - po prostu nie bierze się jej pod uwagę w kontekście wyliczania średniej.

Łatwo więc wyliczyć, że chcąc spełnić wymagania dotyczące kwestii technicznych, najwyższy punkt poddasza musi mieć minimum 2,5 m.

Najczęściej występująca wysokość pomieszczeń w domach jednorodzinnych

Czy wiesz, dlaczego standardowa wysokość pomieszczeń w domach jednorodzinnych to najczęściej nie wymagane 2,5 m, a między 2,6 a 3 m? 

W coraz większej liczbie inwestycji stosuje się rozwiązanie, jakim są sufity podwieszane. W związku z tym buduje się wyższe pomieszczenia, by - nawet po obniżeniu sufitu - uzyskać ostateczną wysokość zgodną z przepisami Rozporządzenia, czyli 2,5 m.

Zresztą, z podobną sytuacją mamy coraz częściej do czynienia w przypadku budynków wielorodzinnych, z tym, że 2,6 - 2,7 m to z reguły wartości maksymalnej wysokości mieszkań.

Sprawdź, czy to wiesz!

 1. Jakie przepisy określają minimalną wysokość pomieszczeń w zakładach pracy?
  Jeżeli chodzi o minimalną wysokość pomieszczeń w zakładach pracy, w tym przypadku zastosowanie mają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy (BHP).
 2. Czy istnieje możliwość obniżenia minimalnej wysokości pomieszczenia?
  Myślisz, że nie można obniżyć wysokości pomieszczeń w domu czy mieszkaniu poniżej minimalnej? Istnieje kilka wyjątków, które na to pozwalają - znajdziesz je w Rozporządzeniu. Jest to dopuszczone, chociażby w pomieszczeniach higienicznosanitarnych wyposażonych w wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu