Jak zabezpieczyć piwnicę przed wodą, a jak przed włamaniem?

Piwnica to część budynku, której ściany w całości lub części są przysypane gruntem. W związku z tym przegrody tej części domu muszą być odpowiednio zabezpieczone przed podciąganiem wody z gruntu oraz napływem wód opadowych. Rodzaj izolacji zależy przede wszystkim od warunków gruntowo-wodnych na działce.

Piwnica zazwyczaj służy do przechowywania rzeczy, których używamy rzadko lub sezonowo. Pomieszczenie to nie jest przeznaczone na pobyt ludzi, przez co często się o nim zapomina przy planowaniu elementów zabezpieczenia domu. Tymczasem zastosowanie prostych rozwiązań pozwala na uniknięcie włamania oraz kradzieży mienia.

Czym jest piwnica?

Piwnica z definicji jest podziemną lub najniżej położoną kondygnacją. Zgodnie z zapisami prawa terminem tym określa się również pomieszczenia, w których poziom podłogi jest położony niżej niż otaczający go teren. Przestrzeń pomieszczenia piwnicznego musi być ograniczona ze wszystkich stron ścianami. Istotny jest także fakt, że piwnica nie musi ściśle przylegać do bryły budynku jednorodzinnego. Prawo dopuszcza lokalizowanie piwnic poza domem, przy czym w takim przypadku wymaga się, aby pomieszczenie to było zlokalizowane w obrębie tej samej działki, na której znajduje się budynek mieszkalny. Wysokość użytkowa w typowej piwnicy powinna wynosić nie mniej niż 2 m w świetle. Jeśli piwnica zawiera przestrzeń przeznaczoną na stały pobyt ludzi lub kotłownię, każde z nich musi spełniać wymogi stawiane danemu typowi pomieszczenia.

Przeznaczenie funkcjonalne piwnicy zależy w głównej mierze od rodzaju budynku, w którym się znajduje. W przypadku domów jednorodzinnych może pełnić nie tylko funkcję składzika, ale również pralni, suszarni lub pomieszczenia służącego rozwijaniu pasji. W obiektach wielorodzinnych każde mieszkanie zazwyczaj ma przypisaną komórkę lokatorską. Indywidualne piwnice tego typu zwykle mają niewielki metraż, w związku z czym wykorzystuje się je głównie do przechowywania przetworów oraz sprzętów o charakterze sezonowym.

Jak zabezpieczyć piwnicę przed wodą?

Stopień zagrożenia wodą gruntową w piwnicy zależy przede wszystkim od rodzaju gruntu zalegającego wokół niej oraz od poziomu zwierciadła wody gruntowej. Grunty przepuszczalne (np. piaski) są naturalną warstwą filtracyjną dla wody, która w stosunkowo szybkim tempie przepływa przez nie do niższych partii podłoża. W przypadku występowania wokół budynku gruntów spoistych obiekt jest narażony na długotrwałe zaleganie wody w warstwach zasypki gruntowej. Cząsteczki wody są wchłaniane przez niezabezpieczone fundamenty i przenoszone do wnętrza piwnicy.

Rodzaj zabezpieczenia, który należy zastosować w konkretnym przypadku na fundamentach i ścianach piwnicy znajdujących się poniżej poziomu terenu, zależy od warunków gruntowo-wodnych. W przypadku występowania niskiego poziomu wody gruntowej wystarczy wykonać pionową izolację powłokową z masy bitumicznej (dwuwarstwowo). Jeśli pod posadowieniem budynku występuje okresowo zmienny poziom zwierciadła wody gruntowej, można zastosować materiały rolowe (np. specjalnie modyfikowane papy). Stałe występowanie wysokiego poziomu wód skutkuje koniecznością wykonania kombinacji tzw. białej wanny i czarnej wanny. W tym celu elementy konstrukcyjne budynku mające znajdować się pod ziemią wykonuje się z betonu wodoszczelnego, który od zewnątrz pokrywa się dwoma warstwami izolacji ciężkiej.

Jak zabezpieczyć piwnicę przed włamaniem i kradzieżą?

Zabezpieczenie piwnicy przed włamaniem i kradzieżą polega przede wszystkim na montażu drzwi wyposażonych w odpowiednie systemy antywłamaniowe. Jest to szczególnie istotne w przypadku komórek w budynkach wielorodzinnych starego typu. Stolarka drzwiowa montowana w otworze prowadzącym do piwnicy powinna mieć odpowiednią klasę odporności na włamanie (nie niższą niż B). Najwyższe parametry trwałościowe osiągają drzwi wykonane z litego drewna lub metalu. Bardzo istotną kwestią jest także poprawne zamocowanie skrzydła. Konstrukcja nośna drzwi powinna zostać zamontowana z użyciem łączników zakotwionych na odpowiednią głębokość w głąb ściany. Zaleca się także, aby pomiędzy drzwiami a przegrodą zostawić jak najmniejszą szczelinę, aby uniemożliwić podważenie drzwi z użyciem ciężkiego sprzętu (np. łomu). Aby drzwi były skuteczną barierą dla potencjalnych włamywaczy, muszą być wyposażone w odpowiednie zamki.

Jeśli w piwnicy znajduje się otwór okienny, warto umieścić w nim okno wyposażone w nietłukącą taflę szkła. Dodatkowym zabezpieczeniem okna może być krata lub odpowiedniej klasy roleta zewnętrzna. Podobnie jak w przypadku drzwi podczas prac monterskich należy zwrócić szczególną uwagę na zakotwienie łączników mocujących w ścianie.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu