Jak odebrać beton towarowy? Zobacz 5 rzeczy, o których musisz pamiętać

5 rzeczy, o których musisz pamiętać przy odbiorze betonu towarowego:

1) Sprawdź WZ-kę lub DD (dokument dostawy).

2) Sprawdź, co dokładnie zostało wpisane na dokumentach do odbioru betonu towarowego: to jest jedyna szansa, by zapobiec późniejszej rozbiórce elementu, a tym samym opóźnieniu budowy.

3) Sprawdź godzinę załadunku: dokładny czas, kiedy cement zetknął się z wodą.

4) Sprawdź wpisaną godzinę dostawy na plac budowy i zakończenia wyładunku przez kierowcę: wskazuje, czy na budowie nie doszło do zaniedbań.

5) Przy betonie projektowym sprawdź dodatkowe parametry m.in klasę betonu, recepturę, max. wymiar wielkości kruszywa (wszystkie punkty opisane poniżej).

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

Zanim odbierzesz beton

Beton towarowy to beton, którego składniki zostały przygotowane w węźle betonowym, umieszczone w betonowozie i dostarczone na budowę. W odróżnieniu od betonu przygotowywanego w betoniarkach bezpośrednio na budowie, nie trzeba się martwić o uzyskane parametry wytrzymałościowe. 

Jeśli odbiór betonu ma odbyć się później, niż zaplanowałeś, składając zamówienie, to należy z wyprzedzeniem odwołać/przełożyć dostarczenie mieszanki betonowej, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów. Pamiętaj„To budowa czeka na beton, nie beton na budowę”. 

Co sprawdzić, odbierając beton towarowy? 5 zasad:

1. Sprawdź WZ-kę lub DD (dokument dostawy)

Przy odbiorze należy sprawdzić WZ-kę lub dokument dostawy (DD).

Dokument Wydanie Zewnętrzne (WZ-ka) to dokument, który służy udokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu (sprzedaż Klientowi). Jako że beton ciężko nazwać towarem, który jest wydawany z magazynu (mieszanka wyrusza z węzła od razu po zmieszaniu składników), często zakłady betoniarskie wystawiają alternatywny dokument, czyli dokument dostawy (DD).  Producent betonu ma obowiązek wystawy jednego z tych dwóch dokumentów.

Na budowę, WZ-kę dostarcza kierowca gruszki, który oczekuje podpisania dokumentu- jedną kopie oddaje klientowi, drugą zachowuje dla siebie (to jego potwierdzenie dla Węzła, że beton został dostarczony). 

2. Sprawdź, co dokładnie zostało wpisane na dokumentach do odbioru betonu towarowego

Kiedy gruszka wjeżdża na budowę, zanim zacznie rozładowywać beton, należy sprawdzić kilka podstawowych informacji. Jest to bardzo ważna czynność, bo w przypadku, kiedy kierowca, bądź technolog receptury pomylił zamówienia, to jest jedyna szansa, by zapobiec późniejszej rozbiórce elementu, a tym samym opóźnieniu budowy.

Sprawdzamy:

 • nazwę wytwórni,
 • adres dostawy i nazwę budowy,
 • nr dowodu dostawy,
 • datę załadunku,
 • godzinę załadunku,
 • określenie ilości mieszanki betonowej w  m3,
 • nr rejestracyjny betoniarki,
 • wpisaną godzinę dostawy na plac budowy i zakończenia wyładunku przez kierowcę.

3. Sprawdź godzinę załadunku

Godzina załadunku określa dokładny czas, kiedy cement zetknął się z wodą. Od tego momentu mieszanka bez dodatków opóźniających wiązanie, ma max. 1,5 h w temperaturze poniżej 20°C, by znaleźć się w szalunkach. Po tym czasie następuje segregacja betonu i gruszka wraz z zawartością powinna być odesłana.

4. Sprawdź godzinę dostawy na placu budowy i zakończenia wyładunku przez kierowcę

Godzina dostawy na placu budowy i zakończenia wyładunku wskazuje, czy na budowie nie doszło do zaniedbań. Czy i ile kierowca musiał czekać, przed wyładunkiem mieszanki. Podstawowa zasada betonowania brzmi: budowa czeka na beton, a nie beton na budowę.

5. Przy betonie projektowym sprawdź dodatkowe parametry

W przypadku betonu projektowanego (gdzie receptura była ustalona z technologiem) sprawdzamy jeszcze:

 • nr receptury,
 • klasę betonu,
 • konsystencję mieszanki,
 • współczynnik wody do cementu (w/c),
 • max. wymiar wielkości kruszywa,
 • klasy ekspozycji,
 • klasę zawartości chlorków,
 • klasę gęstości (dla betonu lekkiego lub ciężkiego),
 • ilość i rodzaj zbrojenia rozproszonego (o ile jest wymagana i ustalono, że dodaje się jej na węźle),
 • specjalne wymagania (mrozoodporność, wodoszczelność itp.)

Wymagania, co powinno znajdować na WZ są zawarte w normie PN-EN Beton- wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Za informację zawarte w dokumencie, odpowiada dostawca betonu. 

Pytania i odpowiedzi: jak odebrać beton?

Na pytania odpowiada ekspert CEMEX Michał Kałużyński - Product Manager 

Na co zwróić uwagę przy dobiorze betonu towarowego?

Zwróć uwagę na WZ-kę i dokument dostawy. Sprawdź wszystkie zawarte w nim informacje, w tym godzinę załadunku. 

Czy można zwrócić beton towarowy?

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn jesteśmy zmuszeni do rezygnacji z dostawy, a mieszanka została już wyprodukowana na naszą budowę, niestety zostaniemy obciążenia kosztami zarówno produkcji mieszanki jak i jej utylizacji (recyklingu).

Co zrobić, gdy zamówimy za dużo betonu?

Gdy przeszacujemy ilość mieszanki potrzebnej na budowie, możemy zwrócić jej nadmiar, ale zostaniemy obciążeni zarówno za koszt jej wyprodukowania jak i koszt jej recyklingu.
Dlatego warto skorzystać z gotowego kalkulatora, dzięki któremu zamówimy odpowiednią ilość mieszanki potrzebnej na budowie

Jakich błędów wystrzegać się przy zamawianiu betonu towarowego?

Pamiętajmy o tym, aby zamówić beton z lekkim zapasem, aby uniknąć dodatkowych kosztów. Domówienie niewielkiej ilości betonu więżę się z dodatkowym kursem betonomieszarki i jest stosunkowo dużym wydatkiem. 

Jak przygotować się na odbiór betonu towarowego?

Kluczowym zagadnieniem podczas zamawiania betonu towarowego jest również dokładne sprawdzenie, czy jest możliwość dojazdu betonowozu na miejsce inwestycji (odpowiednia ilość miejsca na manewrowanie, utwardzony dojazd, brak nisko zawieszonych instalacji napowietrznych w obrębie manewrów betonowozu)

 

 

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu