Izolacja akustyczna stropu ‒ z czego można ją wykonać?

Izolacja akustyczna stropu zapewnia wygłuszenie dźwięków powstających na wyższych kondygnacjach, dzięki czemu zapewnia komfortowe korzystanie z budynku. Rodzaj materiału do wykonania izolacji akustycznej stropu zależy w głównej mierze od budulca użytego do wykonania przegrody poziomej.

Izolacja akustyczna stropu żelbetowego monolitycznego najczęściej jest wykonywana ze styropianu. W przypadku przegród poziomych drewnianych materiałem stosowanym jako izolacja dźwiękowa jest wełna mineralna.

Izolacja akustyczna stropu żelbetowego monolitycznego

Izolacja akustyczna to jedna z niezbędnych warstw wykończeniowych na stropie zapewniająca komfortowe korzystanie z budynku. Odpowiednio dobrana i wykonana izolacja dźwiękochłonna zapewnia efektywne tłumienie zarówno dźwięków powietrznych (np. odgłosów rozmów), jak i uderzeniowych (np. kroków).

Izolacja akustyczna stropu żelbetowego monolitycznego najczęściej polega na wykonaniu podłogi pływającej. Po wykonaniu robót tynkarskich na żelbetowej płycie układa się materiał izolacyjny w postaci wełny mineralnej lub styropianu. W celu zabezpieczenia przed wilgocią na powierzchni izolacji należy ułożyć warstwę folii budowlanej. Kolejnym krokiem jest wykonanie kilkucentymetrowej wylewki cementowej lub anhydrytowej. Na tym etapie trzeba pamiętać o zachowaniu szczelin dylatacyjnych pomiędzy warstwą podłogi a elementami konstrukcyjnymi (ścianami, słupami) oraz ich wypełnieniu materiałem elastycznym (np. paskami styropianu). Dylatacje muszą zostać przeniesione także na warstwy wykończeniowe podłogi (płytki, panele). Do zamaskowania szczelin stosuje się listwy wykończeniowe dopasowane do rodzaju zastosowanego materiału.

Izolacja akustyczna stropu drewnianego

Izolacja akustyczna stropu drewnianego może być wykonana dwoma sposobami. Jednym z nich jest wykonanie podłogi na legarach (belkach drewnianych) ułożonych w kierunku poprzecznym do belek nośnych. Rozstaw elementów poprzecznych powinien być dobrany do ciężaru planowanego materiału wykończeniowego. Przy wykonywaniu tego wariantu wygłuszenia stropu drewnianego bardzo ważną kwestią jest umieszczenie podkładek z materiału elastycznego (np. gumy) między belkami konstrukcyjnymi a legarami. Zapobiega to przenoszeniu drgań z podłogi na strop. Pustki pomiędzy legarami należy wypełnić płytami z wełny mineralnej (styropian nie jest zalecany ze względu na niską efektywność tłumienia dźwięków powietrznych), a na ich powierzchni przymocować folię zabezpieczającą przed wnikaniem cząsteczek wilgoci.

Stropy z drewnianych elementów konstrukcyjnych można zaizolować akustycznie także poprzez wykonanie typowej podłogi pływającej. Należy liczyć się jednak z faktem, że ten wariant wiąże się z wystąpieniem większych obciążeń niż w przypadku podłogi na legarach. Materiałem izolacyjnym w takim przypadku może być zarówno styropian, jak i wełna mineralna, które układa się bezpośrednio na podłożu lub warstwie folii. Każdy rodzaj izolacji należy zabezpieczyć poprzez ułożenie na jej powierzchni folii budowlanej, a następnie docisnąć do podłoża poprzez wylanie warstwy wylewki betonowej. Istotne jest także wykonanie dylatacji obwodowych pomiędzy wylewką a elementami konstrukcyjnymi (np. ścianami) oraz wypełnienie szczelin materiałem elastycznym.

Do mniej znanych sposobów wygłuszenia stropu drewnianego należy wykonanie sufitu podwieszanego z płyt kartonowo-gipsowych. W takim przypadku bardzo ważne jest, aby konstrukcja sufitu pracowała niezależnie od stropu.

Izolacja akustyczna stropu gęstożebrowego

Typowe stropy gęstożebrowe charakteryzują się znaczną grubością. Przegrody tego typu składają się z prefabrykowanych zespolonych belek stalowo-żelbetowych, na których układa się elementy ceramiczne o stosunkowo dużych gabarytach, ale mające we wnętrzu pustki (kanały). Minimalna grubość stropu gęstożebrowego bez warstwy nadbetonu wynosi 21 cm. Wylanie wymaganej warstwy mieszanki wiąże się z faktem, iż przegroda pozioma osiąga wysokość 24‒34 cm. Mimo znacznej grubości stropy gęstożebrowe nie zawierają dużej ilości betonu. Wnętrze ceramicznych elementów wypełniających zawsze pozostaje puste. Dzięki takiej budowie stropy prefabrykowane tego typu cechują się dużą lekkością, co uchodzi za jedną z ich podstawowych zalet. Pustki we wnętrzu sprawiają, że cały układ działa na zasadzie pudła rezonansowego. W związku z tym lekki strop gęstożebrowy przenosi wszystkie dźwięki zarówno o charakterze powietrznym, jak i uderzeniowym. Najbardziej popularnym sposobem na wyciszenie stropu prefabrykowanego jest wykonanie podłogi pływającej. Ogólne zasady postępowania przy układaniu poszczególnych warstw są analogiczne jak w przypadku stropów żelbetowych monolitycznych.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu