Jakie wymagania musi spełniać inwentaryzacja architektoniczno-budowlana?

Inwentaryzacje budowlane to czynności przeprowadzane zazwyczaj w celu odtworzenia dokumentacji graficznej budynku lub jego części. Opracowanie tego typu jest wymagane między innymi przy planowanej nadbudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego.

Inwentaryzacja budowlana, czyli inaczej projekt techniczny, przedstawia aktualny stan konkretnego, istniejącego budynku. W opracowaniu tym powinny znaleźć się odpowiednie dokumenty i rysunki.

Czym jest inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja budowlana inaczej nazywana projektem technicznym jest opracowaniem zawierającym szczegółowe przedstawienie autentycznego stanu faktycznego obiektu budowlanego. Projekt tego typu może mieć formę papierową lub elektroniczną (stworzoną w odpowiednim środowisku kreślarskim).

Inwentaryzacja budowlana zazwyczaj jest częścią składową opracowania projektowego dotyczącego przebudowy budynku, bez względu na to, czy prace mają dotyczyć nadbudowy, czy wykonania nowego podziału pomieszczeń w obiekcie. Głównym zadaniem projektu technicznego jest zilustrowanie stanu istniejącego zarówno pod względem parametrów architektonicznych, jak i przebiegu elementów konstrukcyjnych. Inwentaryzacja jest swego rodzaju zamiennikiem zatwierdzonego projektu budowlanego, na którego podstawie zostało wydane pozwolenie na budowę dotyczące analizowanego budynku. Bazując na takim zestawieniu, projektant opracowuje projekt dotyczący przebudowy. Projekt techniczny jest także podstawą przy wykonywaniu oceny stanu technicznego obiektu budowlanego.

Projekt techniczny może mieć różną formę, zależną od zakresu przeprowadzonych pomiarów i oględzin. Z tego względu inwentaryzacja budowlana dzieli się na:

 • całkowitą (dotyczącą całego obiektu budowlanego),
 • częściową (dotyczącą np. pomieszczenia),
 • cząstkową (dotyczącą np. detalu architektonicznego).

Kiedy jest konieczne wykonanie inwentaryzacji budowlanej?

Inwentaryzacja budowlana budynku jest obligatoryjna w przypadku planowanych robót remontowych, a także związanych z przebudową lub nadbudową obiektu budowlanego. Dokumentacja tego typu jest wymagana również w przypadku wymiany konstrukcji dachu oraz zmian dotyczących rozmiarów i liczby otworów okiennych i drzwiowych w przegrodach ściennych. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji i sporządzenia projektu technicznego wynika w tych przypadkach z przepisów prawa budowlanego.

Inwentaryzacja budowlana - zasady wykonywania

Inwentaryzacja budowlana, analogicznie jak projekt budowlany, powinna zostać wykonana jako podpisane i oprawione opracowanie zawierające przede wszystkim rysunki techniczne. Projekt techniczny powinien się składać z:

 • opisu technicznego zawierającego dane dotyczące lokalizacji, typu i przeznaczenia przedmiotowego obiektu budowlanego, liczby kondygnacji, parametrów związanych z wysokością i powierzchnią;
 • opisu materiałów budowlanych zastosowanych do wykonania części składowych obiektu;
 • rzutu działki, na której jest posadowiony budynek w skali 1:500 z uwzględnieniem elementów planu zagospodarowania terenu (śmietnika, ogrodzenia, studni itp.) oraz przyległej zabudowy;
 • zwymiarowanych rzutów wszystkich kondygnacji budynku (zarówno nadziemnych, jak i znajdujących się pod ziemią) uwzględniających przebieg instalacji i występowanie urządzeń sanitarnych (w skali 1:100 lub 1:50);
 • rzutu dachu w skali 1:100 lub 1:50, uwzględniającego elementy konstrukcyjne więźby, a także przewody kominowe i wentylacyjne oraz odwodnienie
 • przekroje budynku uwzględniające wszystkie kondygnacje z oznaczeniami rzędnych wysokościowych (poziomów podłóg, sufitów, tarasów, powierzchni dachu, kominów itp.);
 • widoki wszystkich elewacji zawierające charakterystyczne elementy znajdujące się w rejonie fasad;
 • dokumentację w formie fotograficznej (jako druk lub zapis elektroniczny) oraz rzuty z zaznaczonymi punktami wykonywania danych zdjęć.

Zdarza się, że inwentaryzacja budowlana musi zostać opatrzona także dodatkowymi elementami - np. rzutami z oznaczonymi zakończeniami mediów, przestrzennym modelem bryły budynku lub odpowiednimi badaniami wymaganych elementów składowych obiektu.

Planując wykonanie inwentaryzacji budowlanej w ramach przyszłej przebudowy budynku, opracowanie projektu technicznego zazwyczaj można zlecić architektowi odpowiedzialnemu za wykonanie projektu przebudowy. Najbardziej kompetentną osobą do wykonania takiej dokumentacji jest konstruktor z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Inwentaryzacja budowlana - cena

Cena inwentaryzacji budowlanej jest uzależniona od stopnia skomplikowania obiektu budowlanego, dostępności do jego najważniejszych elementów oraz lokalizacji. Typowy koszt usługi wykonania projektu technicznego wynosi od 4 do 8 zł/m2. Czas potrzebny na realizację zlecenia jest ustalany indywidualnie i zależy w głównej mierze od wielkości budynku i jego złożoności.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu