Instalacja elektryczna w domu - montaż i najczęstsze błędy

Obecnie większość z nas nie wyobraża sobie życie bez możliwości korzystania z prądu. Praktycznie w każdym domu w naszym kraju jest położona instalacja elektryczna. Jednak nie zawsze jest ona wykonana prawidłowo, co niesie ze sobą ryzyko zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Przepięcie czy zwarcie instalacji elektrycznej może również wpływać na żywotność użytkowanych przez nas sprzętów.

Jakie zatem są najczęstsze błędy, jeśli chodzi o montaż instalacji elektrycznej, i w jaki sposób można ich unikać? Co jeszcze warto wiedzieć, jeśli chodzi o instalacje elektryczne?

Czym jest instalacja elektryczna?

Zanim zostaną omówione bardziej szczegółowe kwestie, warto przytoczyć samą definicję instalacji elektrycznej. Czym właściwie jest instalacja elektryczna w mieszkaniu czy domu? Instalacja taka jest częścią sieci niskiego napięcia. Siecią nazywany jest układ wszystkich przewodów znajdujących się w całym budynku oraz sprzęt elektroinstalacyjny. Jako początkowy punkt instalacji uznaje się zaciski wyjściowe wewnętrznej linii zasilającej w złączu. Natomiast punktem końcowym są: gniazdko wtyczkowe, wypust oświetleniowy lub zainstalowany na stałe odbiornik energii elektrycznej. Wraz z technologią rozwijały się również możliwości instalacji elektrycznych. Na początku zapewniały jedynie zasilanie dla odbiorników elektrycznych, z czasem zadbano również o bezpieczeństwo całych instalacji, dodając przewody ochronne PE oraz zastosowanie odpowiednich materiałów, z jakich wykonane są poszczególne elementy instalacji elektrycznej. Obecnie przy projektowaniu instalacji elektrycznych, szczególnie w domach inteligentnych, stawia się nie tylko na dostarczanie prądu i bezpieczeństwo sieci elektrycznej, ale także na energooszczędność oraz multimedialność, co znacznie rozszerza funkcjonalność takich instalacji.

Instalacja elektryczna w domu – najważniejsze kwestie związane z montażem

Montaż instalacji elektrycznych zawsze powinien być wykonany przez wykwalifikowaną osobę, która ma odpowiednie uprawnienia. To zagwarantuje nam, że będzie ona zrobiona zgodnie z projektem i bezpieczna w użytkowaniu. Kolejną ważną kwestią jest koszt instalacji elektrycznej. Odpowiedź na pytanie „ile kosztuje instalacja elektryczna” nie jest jednoznaczna. Na ostateczny koszt montażu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym wpływ będą miały takie czynniki jak ilość gniazd elektrycznych i włączników światła, a także punktów oświetleniowych. W tym przypadku należy się liczyć z kosztami rzędu 50–130 zł w przypadku jednego punktu (wraz z materiałami). Trzeba przy tym pamiętać, że ceny mogą różnić się zależnie od tego, z jakich materiałów będzie wykonana instalacja, a także od regionu, w jakim znajduje się budynek. Warto też pamiętać, że czasami ceny podawane są jedynie za robociznę, a materiały należy doliczyć osobno. Trzeba też dodać koszt puszek oraz elementów pozwalających na łączenie i rozgałęzienie poszczególnych grup przewodów.

Istotny jest również odbiór instalacji elektrycznej, podczas którego sprawdza się między innymi to, czy instalacja została wykonana zgodnie z projektem i wymogami określonymi w przepisach prawa budowlanego. Protokół odbioru instalacji elektrycznej musi być przygotowany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami (certyfikat kwalifikowany grupy G1) i zawierać takie informacje, jak: dane osoby wypełniającej, miejsce i datę sporządzenia dokumentu, dane nieruchomości, dane odbiorcy, moc zainstalowanych odbiorników, informacje dotyczące przyłączy, liczników i zabezpieczeń topikowych. Przed podpisaniem odbioru wykonywane są też pomiary instalacji elektrycznej. Jeżeli w czasie kontroli wykryto usterki, muszą one być naprawione w określonym czasie (z reguły takie zalecenia wydawane są w sytuacji, gdy wykonywany jest przegląd istniejącej instalacji elektrycznej). W protokole musi znaleźć się także informacja o plombach. Dokument musi być podpisany przez osobę wykonującą kontrolę. Protokół odbioru instalacji elektrycznej jest jednym z dokumentów potrzebnych do odbioru całego budynku.

Domowa instalacja elektryczna – jakie błędy popełniane są najczęściej w czasie montażu?

Błędy związane z montażem instalacji elektrycznej w domu lub mieszkaniu mogą wynikać ze źle opracowanego projektu. Tutaj można wskazać przede wszystkim niewystarczającą liczbę gniazd zasilających oraz punktów oświetleniowych. Takiego problemu można uniknąć przede wszystkim w czasie konsultacji z projektantem. Inwestor powinien dokładnie określić, czego oczekuje, a także oszacować liczbę i jakość sprzętów znajdujących się w danym pomieszczeniu. Niekiedy zdarza się również, że dla urządzeń wymagających osobnych obwodów wykonywane są wspólne, co może grozić uszkodzeniem instalacji elektrycznej i koniecznością jej wymiany. Do częstych błędów wykonawczych zaś można zaliczyć złe poprowadzenie przewodów czy nieestetyczne wykonanie całej instalacji. Niedogodności powoduje także montaż odbiorników prądu na złej wysokości. Dlatego tak ważne jest to, aby przy wyborze wykonawcy sprawdzić jego kwalifikacje, a także opinie jego wcześniejszych klientów.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu