Inspektor nadzoru inwestorskiego – kiedy warto go zatrudnić?

Przy budowie domu jednorodzinnego nie musisz ustanawiać inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli organ wydający pozwolenie nie nałożył takiego obowiązku. Jednak możesz to zrobić. Sprawdźmy, kiedy warto zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego i jakie są jego obowiązki.

Inspektor nadzoru inwestorskiego to osoba, która reprezentuje na budowie inwestora. Powinien to być specjalista niezwiązany z kierownikiem budowy ani firmą, która buduje Twój dom. Inspektora nadzoru inwestorskiego powinieneś zatrudnić właśnie w sytuacji, gdy kierownik budowy jest w jakikolwiek sposób powiązany z ekipą budowlaną. Na przykład budujesz dom w systemie zleconym i firma, którą zatrudniłeś, ma własnego kierownika. Jednak warto go zatrudnić zawsze. Dlaczego? Inspektor nie tylko przypilnuje budowę i kierownika, ale przede wszystkim zadba na budowie o Twoje interesy.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego może być jedynie osoba mająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Takie same jak kierownik budowy. Jednak inspektor nadzoru inwestorskiego ma więcej uprawnień – może na przykład wydawać polecenia kierownikowi budowy. Przyjrzyjmy się, jakie ma prawa i obowiązki.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie domu

Jeden z podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego już wymieniliśmy – ma on reprezentować na budowie inwestora i kontrolować, czy roboty budowlane są prowadzone zgodnie z projektem, pozwoleniem, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oprócz tego musi także:

  • sprawdzać jakość wykonywanych robót budowlanych i weryfikować, czy zastosowano odpowiednie materiały budowlane,
  • kontrolować roboty budowlane, które ulegają zakryciu, odbierać je, a także uczestniczyć w odbiorach instalacji i przewodów kominowych,
  • brać udział w czynnościach odbioru budynku i przekazania go do użytkowania,
  • potwierdzać rzeczywiście wykonane roboty oraz likwidację wad,
  • na żądanie inwestora sprawdzać rozliczenia budowy.

Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Prawo budowlane nie tylko nakłada na inspektora nadzoru inwestorskiego obowiązki, ale też daje mu szereg uprawnień.

Inspektor nadzoru inwestorskiego może:

  • wydawać polecenia kierownikowi budowy i kierownikowi robót. Te polecenia muszą zostać potwierdzone w dzienniku budowy (inspektor nadzoru inwestorskiego może dokonywać wpisów w dzienniku budowy). Prawo budowlane wskazuje, czego mogą dotyczyć te dyspozycje, więc jeśli zatrudnisz fachowca, zapewne będzie on wiedział, jakie może działania w tym zakresie podjąć;
  • wymagać od kierownika budowy lub kierownika robót wprowadzenia poprawek lub powtórnego zrealizowania źle wykonanych robót;
  • żądać od kierownika budowy, by ten wstrzymał roboty budowlane, jeśli dalsze ich wykonywanie może doprowadzić do zagrożenia lub spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem.

Jak widzisz, inspektor nadzoru inwestorskiego nie kieruje budową, tak jak kierownik, tylko kontroluję budowę i pracę kierownika budowy.

 

Stan prawny aktualny na dzień 17.06.2019 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 352, poz. 1276, poz. 1496 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 51, poz. 630, poz. 695 i poz. 730)

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu