Czy iniekcja krystaliczna jest skuteczna? Czym charakteryzuje się płyn do przeprowadzania iniekcji?

Iniekcja krystaliczna to skuteczna metoda osuszania zawilgoconych murów. Polega na wstrzyknięciu w strukturę przegrody odpowiedniego preparatu, który powoduje zamknięcie kapilarów transportujących cząsteczki wody.

Preparaty do wykonywania iniekcji krystalicznej najczęściej mają formę płynu na bazie silikatów lub krzemianów. Środki tego typu reagują ze związkami alkalicznymi znajdującymi się w strukturze ściany.

Czym jest iniekcja krystaliczna?

Problem zawilgocenia ścian dotyczy zarówno starych, jak i nowo wznoszonych obiektów budowlanych. Przyczyną przedostawania się cząsteczek wilgoci do elementów konstrukcyjnych najczęściej jest brak warstwy izolacyjnej lub jej zniszczenie. Powodem przesiąkania wilgoci często bywają także błędy popełnione na etapie wykonawczym robót oraz czynniki zewnętrzne, takie jak intensywne opady deszczu, wysoki poziom wód gruntowych (wzmagający zjawisko podciągania kapilarnego wody z podłoża gruntowego). Inną przyczyną może być wilgoć pochodzenia higroskopijnego i kondensacyjnego będąca skutkiem niepoprawnie działającej instalacji wentylacyjnej. Kwesta zawilgocenia ścian, oprócz problemów natury konstrukcyjnej związanej z osłabieniem nośności przegród, prowadzi także do rozwoju pleśni i zagrzybienia, co w konsekwencji sprzyja rozwojowi chorób niebezpiecznych dla zdrowia.

W związku z tym, że odtworzenie lub wykonanie warstwy izolacyjnej elementów posadowienia budynku nie zawsze jest możliwe, opracowano inną metodykę pozwalającą na osuszenie ścian, a jednocześnie niewymagającą ingerencji w układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. Do najpopularniejszych metod tego typu należy iniekcja krystaliczna umożliwiająca wytworzenie warstwy blokującej dopływ wody bez konieczności przeprowadzania szeroko zakrojonych prac remontowych. Dzięki zastosowaniu iniekcji istnieje możliwość odtworzenia warstw izolacyjnych, które umożliwiają trwałe pozbycie się zawilgocenia pochodzącego z podłoża gruntowego.

Osuszanie murów z zastosowaniem iniekcji krystalicznej polega na wstrzyknięciu specjalnego preparatu w głąb struktury przegrody. Użyty środek podczas kontaktu z wodą i innymi rodzajami związków ulega krystalizacji, powodując zamknięcie kapilarów (mikrokanalików znajdujących się w strukturze materiałów), które są drogą do przenikania wilgoci z gruntu. Dzięki takiemu działaniu podciąganie cząstek wody zostaje skutecznie zablokowane.

Iniekcja krystaliczna - preparaty

Typowy preparat iniekcyjny ma formę mieszaniny wody, cementu portlandzkiego oraz specjalnego aktywatora. Do najpopularniejszych rodzajów aktywatorów należą krzemiany i silikony. Po zrealizowaniu procesu iniekcji użyty preparat stopniowo wysycha, jednocześnie ulegając powolnej krystalizacji. Tempo procesu twardnienia oraz fakt, że preparat podlega zjawisku podciągania kapilarnego, umożliwia przeniknięcie środka iniektującego w sposób równomierny na cały obszar wokół danego otworu.

Krzemiany stosowane jako preparaty hydrofobizujące charakteryzują się niewielką lepkością. Środki tego typu mogą być wykorzystywane w sytuacji, gdy stopień zawilgocenia przegrody jest niższy niż 50%. W takim przypadku zaleca się także, aby planowany do osuszenia mur nie był bardzo zasolony.

Środkami stosowanymi pomocniczo w trakcie realizacji procesu iniekcji są także spienialne żywice poliuretanowe. Preparaty tego typu są stosowane przede wszystkim do naprawy murów, w których znajdują się otwarte spękania i pustki. Użycie pieniących się żywic umożliwia przerwanie trwających wycieków wody. Wykonanie trwałego uszczelnienia jest w takim przypadku realizowane poprzez zainiektowanie do muru niespienialnej żywicy poliuretanowej.

W sytuacji konieczności osuszenia murów o znacznej grubości, które pozostają w maksymalnym stopniu zawilgocenia oraz wykazują duże zasolenie, zaleca się użycie żelów akrylowych.

Czy iniekcja krystaliczna jest skuteczna?

Iniekcja krystaliczna charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością. Duża efektywność tej metody wynika z faktu, iż środki stosowane podczas iniektowania wchodzą w reakcję z wodą zawartą w przegrodzie. W związku z tym wraz ze wzrostem stopnia zawilgocenia rośnie skuteczność iniekcji.

Do pozostałych zalet iniekcji krystalicznej należą:

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu