Jak długo jest ważne pozwolenie na budowę? Co zrobić, gdy jego ważność wygaśnie? (aktualizacja 2022)

Ważność pozwolenia na budowę jest naprawdę… ważna! Dlaczego? Jeżeli rozpoczęcie prac budowlanych nie nastąpi w określonym przez przepisy prawa budowlanego czasie, okres powstawania inwestycji może się zdecydowanie przedłużyć.

Tylko w 2021 roku wydano niemal 220 tysięcy pozwoleń na budowę dla ponad 269 tysięcy obiektów. Sprawdź, ile jest czasu na rozpoczęcie prac budowlanych i co zrobić, gdy “nie zmieścisz się” w tym czasie!

Pozwolenie na budowę - podstawowe informacje

Tak, jak każdy pracodawca powinien mieć wiedzę dotyczącą regulacji zawartych w kodeksie pracy, tak każdy inwestor powinien znać ustawę - Prawo budowlane. To właśnie tam zostały ujęte wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 3 pkt 12 tej ustawy, jest to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Poprzez “roboty budowlane inne niż budowa obiektu budowlanego” rozumie się m.in. przebudowę, remont czy rozbiórkę. 

Ile trzeba czekać na pozwolenie na budowę?

Warto pamiętać, że urzędy mają aż 65 dni od złożenia wniosku na wydanie pozwolenia na budowę. Czy to dużo? Dla niektórych inwestorów - aż za dużo. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że termin też może zostać przedłużony w przypadku m.in. niezłożenia kompletu dokumentów.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę?

Składając wniosek o pozwolenie na budowę, należy złożyć pełną dokumentację. Zaliczamy do niej obligatoryjnie:

 • decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli brak jest MPZP),
 • wypis z rejestru gruntów (dla swojej działki i sąsiednich działek) i wyrys z mapy ewidencji gruntów,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • projekt budowlany (4 sztuki) + wszystkie pozostałe dokumenty (zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane),
 • warunki techniczne,
 • oświadczenia projektanta i sprawdzającego o zgodności projektu budowlanego z przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia projektantów.

Co zrobić w przypadku odmowy decyzji?

Pozwolenie na budowę wydaje starosta, prezydent miasta (w miastach na prawach powiatu) bądź wojewoda (jedynie w konkretnych przypadkach, wymienionych w ustawie). Od decyzji o pozwoleniu na budowę służy odwołanie. Odwołanie od decyzji starosty lub prezydenta miasta kieruje się do wojewody. W przypadku decyzji wojewody natomiast przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Ile jest czasu na rozpoczęcie prac budowlanych?

Pozwolenie na budowę wygasa - nie obowiązuje bezterminowo. W ustawie - Prawo budowlane znajduje się przepis z konkretnym przedziałem czasowym na to, by rozpocząć budowę.

Okres ważności pozwolenia na budowę liczy się od dnia uprawomocnienia decyzji i wynosi 3 lata. Po tym czasie pozwolenie na budowę wygasa. Nie oznacza to oczywiście, że w ciągu 3 lat trzeba dokonać pełnej realizacji inwestycji.

Należy po prostu rozpocząć prace budowlane. Zanim to jednak nastąpi, trzeba zgłosić zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Co natomiast w sytuacji, gdy rozpoczęcie prac miało miejsce w określonym czasie, ale budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata? Mamy wtedy do czynienia z analogiczną sytuacją, jak w przypadku braku rozpoczęcia prac budowlanych.

Należy ponownie wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Konsekwencje rozpoczęcia prac budowlanych po upływie ważności pozwolenia na budowę

Co w sytuacji, gdy rozpocznie się prace budowlane (np. budowę domu) już po wygaśnięciu pozwolenia na budowę? Zostanie to uznane za samowolę budowlaną. W takiej sytuacji organ nadzoru budowlanego może zażądać legalizacji samowoli i wydać postanowienie o wstrzymaniu budowy (art. 48 ustawy - Prawo budowlane). Ponadto organ nadzoru może także nakazać rozbiórkę budowli i narzucić karę pieniężną.

Co zrobić w przypadku wygaśnięcia pozwolenia na budowę?

Oczywiście, nawet po wygaśnięciu pozwolenia na budowę, istnieje możliwość legalnego rozpoczęcia prac budowlanych. Jest to jednak związane z ponownym uzyskaniem decyzji, czyli przedstawieniem kolejny raz projektu budowlanego oraz wszystkich innych niezbędnych dokumentów.

Sprawdź, czy to wiesz!

 1. W jaki sposób złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?
  Wniosek o pozwolenie na budowę można złożyć osobiście, do odpowiedniego organu, lub wypełnić w serwisie e-Budownictwo i przesłać przez ePUAP drogą elektroniczną. Korzystając z drugiej opcji, warto pamiętać, że wniosek uwierzytelniony podpisem elektronicznym jest traktowany jako oryginał.
 2. Czy istnieje możliwość przedłużenia pozwolenie na budowę?
  Nie ma możliwości przedłużenia pozwolenia na budowę. Po wygaśnięciu jego ważności, należy złożyć wniosek o kolejne pozwolenie na budowę, załączając wszystkie niezbędne dokumenty. Gdy decyzja o pozwoleniu zostanie (kolejny raz) wydana, można przystąpić do rozpoczęcia prac.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu