Hydropian - czym jest i w jakich sytuacjach należy go stosować?

Hydropian to tworzywo styropianowe poddane procesowi hydrofobizacji cechujące się odpornością na wodę, stosunkowo wysoką wytrzymałością oraz znaczną izolacyjnością cieplną.

Hydropian jest materiałem izolacyjnym, który można stosować zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Styropian wodoodporny nadaje się do izolowania termicznego przegród poddanych działaniu wody oraz znacznych naprężeń mechanicznych.

Hydropian - cena i właściwości

Hydropian, inaczej określany mianem styropianu wodoodpornego, jest nowoczesnym materiałem budowlanym łączącym w sobie odporność na działanie wody i wilgoci, dużą wytrzymałość na obciążenia oraz wysoką izolacyjność termiczną. Produkt ten jest wytwarzany z tworzywa polistyrenowego poddanego procesowi hydrofobizacji. Wysoce zaawansowana technologia produkcji wpływa na osiągnięcie przez styropian wodoodporny wysokiej spoistości przekraczającej 95%, która z kolei gwarantuje niski współczynnik nasiąkliwości wodą nawet w przypadku długotrwałego zanurzenia. Producenci tego rodzaju wyrobów gwarantują niezmienność ich parametrów mechaniczno-użytkowych nawet w przypadku miesięcznego pozostawania w zanurzeniu w wodzie. Cena hydropianu wynosi około 200 zł za metr sześcienny izolacji.

Jakie zastosowanie ma hydropian?

Hydropian jest materiałem izolacyjnym, który można stosować do izolacji przegród zlokalizowanych w miejscach poddanych intensywnemu, długookresowemu zawilgoceniu oraz narażonych na powstawanie naprężeń mechanicznych o wysokiej wartości. Zgodnie z zapewnieniami producentów styropian wodoodporny można wykorzystać w budownictwie mieszkalnym (jednorodzinnym i wielorodzinnym), budynkach zamieszkania zbiorowego (np. hotelach), użyteczności publicznej oraz przemysłowym. Hydropian może zostać wbudowany zarówno w obiekty nowo powstające, jak i użytkowane, poddane pracom modernizacyjnym. Polistyren hydrofobizowany jest polecany przede wszystkim do izolowania następujących stref obiektów budowlanych:

  • ścian piwnic, ścian fundamentowych, fundamentów;
  • posadzek na gruncie i podłóg stykających się z podłożem gruntowym poddanych działaniom znacznych obciążeń mechanicznych;
  • tarasów zielonych i wiszących ogrodów;
  • tradycyjnych stropodachów oraz dachów płaskich o odwróconym układzie warstw;
  • parkingów zlokalizowanych na dachach;
  • garaży;
  • nasypów budowlanych (jako wypełnienie elementów konstrukcji drogowych i mostowych).

W każdym przypadku o przydatności styropianu hydrofobizowanego do konkretnej aplikacji decyduje projektant.

Dlaczego izolacja fundamentów jest tak ważna?

Jak wspomniano powyżej, hydropian jest stosowany między innymi do wykonywania izolacji termicznej części fundamentowej budynków. Etap budowy związany z ociepleniem elementów konstrukcyjnych posadowienia jest bardzo ważny z punktu widzenia ograniczenia strat ciepła z budynku, a co za tym idzie zmniejszenia wydatków związanych z ogrzaniem obiektu. Przy realizacji izolacji termicznej fundamentów jedną z najistotniejszych kwestii jest zapewnienie ciągłości warstwy ocieplenia w celu eliminacji mostków termicznych. Materiał izolacyjny należy układać na ścianach, a także pod płytami fundamentowymi oraz podłogami na gruncie. Ocieplenie powinno znaleźć się także na ścianach fundamentowych. Taka forma izolacji związana jest z drogą potencjalnej ucieczki ciepła. W przypadku spadku temperatur poniżej zera podłoże gruntowe zachowuje temperaturę dodatnią tylko poniżej poziomu przemarzania gruntu występującego na danym obszarze (od 0,8 m do 1,4 m). W sytuacji pominięcia wykonania izolacji fundamentu część ciepła uciekającego z budynku zostanie zatrzymana przez izolację ścienną oraz znajdującą się pod posadzką parteru, jednak podczas migracji wzdłuż konstrukcji przegrody pionowej powstaną straty na skutek ucieczki ciepła przez ściany fundamentowe i konstrukcję fundamentu. Na styku podłogi na gruncie z fundamentami powstaje strefa znacznego wychłodzenia, a dodatkowo pojawia się wykroplona para wodna, która w szybkim tempie prowadzi do zawilgocenia, a w konsekwencji do rozwoju pleśni i zagrzybienia.

Ocieplenie budynku z dwuwarstwowymi ścianami nadziemia powinno znaleźć się po zewnętrznej stronie przegrody. Warstwę izolacyjną układa się po zrealizowaniu pionowej izolacyjność termiczną lub przeciwwodnej fundamentu. Dzięki takiemu układowi powłok hydroizolacja jest dodatkowo zabezpieczona przed działaniem czynników mechanicznych. Należy pamiętać, że w większości projektów na termoizolacji również znajduje się dodatkowa powłoka z folii kubełkowej. W tym przypadku ze względu na odporność hydropianu na uszkodzenia uderzeniowe folia kubełkowa jest warstwą rozdzielającą, która chroni izolację termiczną przed ostro zakończonymi cząstkami podłoża gruntowego oraz korzeniami roślin znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Rzeszów

  • firmy budowlane Szczecin

  • firmy budowlane Warszawa

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu