Hydroizolacja piwnicy - jak ją wykonać i jakich materiałów użyć?

Hydroizolację ścian i podłogi piwnicy wykonuje się w celu ochrony przed zawilgoceniem i niekorzystnym wpływem wody gruntowej, co może przyczyniać się do powstawania grzybów i pleśni. Jest to najpopularniejszy sposób ochrony budynku przed wnikaniem i przenikaniem wody.

Hydroizolacja piwnicy pozwala ochronić ją przed przenikaniem wody z zewnątrz. Wykonanie skutecznej izolacji chroniącej przed wilgocią należy dobrze przemyśleć i zastosować materiały jak najlepszej jakości, niełatwo jest bowiem w późniejszym czasie wymienić te elementy i naprawa może być bardzo kosztowna.

Hydroizolacja piwnicy

Izolacja przeciwwodna czy przeciwwilgociowa chroni nie tylko przed przenikaniem wody, ale też przed szkodliwym działaniem agresywnych związków chemicznych występujących w gruncie. Na rynku dostępny jest szereg materiałów hydroizolacyjnych o coraz lepszych właściwościach. Najczęściej stosowanym materiałem do hydroizolacji jest papa izolacyjna lub masa bitumiczna. Materiały te powinny być jak najlepszej jakości, gdyż ewentualna ich wymiana w późniejszych latach może być bardzo kłopotliwa i kosztowna. Skuteczna hydroizolacja powinna ściśle przylegać do podłoża i stanowić szczelny i ciągły układ zabezpieczający budynek przed wnikaniem wody. Istotne jest, aby każdorazowo izolacja pionowa przechodziła w izolację poziomą bez występujących przerw.

Hydroizolacja piwnicy od wewnątrz

Jeśli w piwnicy występuje problem z wilgocią bądź wodą gruntową, a niemożliwe jest odkopanie fundamentów, wówczas dobrym rozwiązaniem jest wykonanie hydroizolacji od wewnątrz.

Hydroizolację poziomą (podposadzkową) należy rozpocząć od przygotowania podłoża. W tym celu uszczelnia się wszystkie występujące otwory, przez które może dostawać się woda, za pomocą szybkowiążącej zaprawy zaporowej, a na łączeniach tworzy się bruzdy wypełnione masą bezskurczową. Izolacja główna wykonywana jest przy użyciu masy bitumicznej na podłożu uprzednio zagruntowanym emulsją bitumiczną (pamiętając o wyprowadzeniu izolacji do poziomu posadzki). W powłokę wodochronną wtapia się siatkę z włókna szklanego. Ostatnim etapem jest wykonanie warstwy dociskowej ze zbrojonego betonu o odpowiedniej grubości (zależy ona od wymaganego ciśnienia hydrostatycznego). Połączenia płyty dociskowej i ścian oraz dylatacji przeciwskurczowych wzmacnia się taśmami uszczelniającymi.

Hydroizolacja pionowa wewnętrzna polega na wykonaniu tzw. iniekcji kurtynowej lub strukturalnej w budynkach istniejących. Iniekcja kurtynowa (nazywana także iniekcją w grunt) polega na wywierceniu w ścianach i podłodze na wylot otworów. Następnie w wykonane otwory wprowadzany jest pod ciśnieniem specjalny preparat, który tworzy powłokę uszczelniająca. Zazwyczaj w tym celu wykorzystuje się żywice poliuretanowe lub żele akrylowe.

Iniekcja strukturalna jest metodą hydroizolacji wykonywaną w strukturę muru. W nawierconą wcześniej siatkę otworów wprowadza się żele akrylowe oraz substancje na bazie emulsji silikonowych. Liczba i głębokość otworów zależą od stanu iniektowanego elementu. Skutkiem zastosowania tego typu iniekcji jest wzmocnienie i uszczelnienie przegrody (muru)

Niekiedy stosuje się również drenaż, który polega na regularnym odpompowywaniu wody z piwnicy. Tego typu rozwiązanie jest jednak problematyczne, ponieważ w pomieszczeniu utrzymuje się wysoka wilgotność, która sprzyja powstawaniu grzybów pleśniowych.

Hydroizolacja piwnicy od zewnątrz

Zabezpieczenie piwnicy przed wnikaniem wilgoci wykonuje się, układając izolację pionową na ścianach zewnętrznych oraz izolację poziomą na ławach fundamentowych oraz pod powierzchnią podłogi na gruncie. Hydroizolację tego typu należy układać dopiero po całkowitym związaniu betonu. Bardzo ważne jest, aby oba rodzaje izolacji (pionowa i pozioma) były ze sobą połączone - tylko takie wykonanie gwarantuje szczelność całości.

Prace przygotowawcze powinny obejmować oczyszczenie ław fundamentowych z piasku i zagruntowanie ich za pomocą bitumicznego środka gruntującego. Ściany należy pokryć tynkiem wyrównawczym. Lekką izolację ścian i fundamentów można wykonać za pomocą masy bitumicznej nakładanej pędzlem. W przypadku wód wolno odpływających wykorzystuje się dodatkowo drenaż oraz izolację ze zgrzewalnych pap asfaltowych. Układając izolację pionową, należy pamiętać o wyprowadzeniu jej minimum 30 cm ponad poziom terenu. Powinna ona łączyć się z izolacją poziomą wykonywaną pod stropem parteru.

Do wykonania izolacji poziomej najczęściej stosuje się papy bitumiczne na osnowie poliestrowej. Zaleca się, aby papę układać na 10-centymetrowy zakład, natomiast folię hydroizolacyjną na 20-centymetrowy zakład. Warto wzmocnić izolację przebiegającą na połączeniu podłogi i ławy fundamentowej za pomocą dodatkowego 30-centymetrowego pasa papy bitumicznej na tkaninie technicznej.

Rodzaj materiałów do wykonania hydroizolacji określony jest w projekcie wykonawczym. Na etapie budowy nie należy go zmieniać na własną rękę Wszelkie zmiany powinny być konsultowane z Projektantem oraz Kierownikiem Budowy. Tylko prawidłowo wykonana hydroizolacja jest w stanie zabezpieczyć budynek / dom przed wilgocią.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu