Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę domu i 4 inne pytania...

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę domu i 4 inne pytania, na które musisz znać odpowiedź

Planujesz budowę domu i zastanawiasz się, gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę? A może masz już projekt i wszystkie dokumenty i nie wiesz, do którego urzędu je zanieść?

Pozwolenie na budowę wydaje tzw. organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. Tym organem jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, a w przypadku niektórych inwestycji – wojewoda. Wojewoda jest organem właściwym przy bardziej skomplikowanych obiektach i robotach budowlanych, np. przy budowie zjazdów z dróg krajowych lub wojewódzkich. Te same organy zajmują się również przyjmowaniem zgłoszeń.

1 W którym urzędzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę domu?

Wniosek o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego lub wniosek zgłoszenia budowy domu składasz w urzędzie właściwym ze względu na położenie działki. Jeśli działka, na której planujesz budowę, leży na terenie miasta na prawach powiatu (takimi miastami są na przykład Kraków, Warszawa, Katowice, Gdańsk) wniosek składasz w urzędzie miejskim. W przeciwnym razie wniosek zanosisz do starostwa powiatowego. W tych urzędach wydawaniem pozwoleń i przyjmowaniem zgłoszeń zajmują się wydziały architektury lub budownictwa.

2 Czy wniosek o pozwolenie na budowę muszę złożyć osobiście?

Wniosek zgłoszenia lub wniosek o pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi załącznikami, czyli m.in. z 4 egzemplarzami projektu budowlanego, możesz zanieść do urzędu osobiście, za pośrednikiem pełnomocnika albo też możesz wysłać pocztą lub kurierem. Pamiętaj jednak, że wiele urzędów już podczas składania wniosku wstępnie sprawdza, czy są wszystkie dokumenty i czy wniosek jest poprawnie wypełniony. Jeśli więc zaniesiesz dokumenty osobiście, to być może od razu będziesz mógł poprawić niektóre błędy, co może trochę przyspieszyć wydanie pozwolenia, bo urząd nie będzie musiał wysyłać do Ciebie pisma. Nie jest to jednak regułą i wstępne sprawdzenie wniosku podczas składania wcale nie oznacza, że już nie dostaniesz żadnego pisma. Dopiero po złożeniu dokumentów konkretny urzędnik zajmie się Twoją sprawą i będzie sprawdzał, czy projekt i dokumenty są kompletne. Jeśli wniosek składasz osobiście, zanieś go na dziennik podawczy danego urzędu.

3 Co zrobić, gdy wniosek złożyłem do niewłaściwego urzędu?

Gdy się pomyliłeś i wniosek o pozwolenie na budowę domu lub wniosek zgłoszenia budowy domu złożyłeś w niewłaściwym urzędzie, nie musisz nic robić. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urząd, do którego wpłynął taki wniosek, musi go niezwłocznie przesłać do właściwego organu, a Ciebie o tym powiadomić. W takiej sytuacji dostaniesz więc pismo z informacją, do którego organu wniosek został przekazany.

4 Gdzie złożyć odwołanie od decyzji?

Odwołanie od decyzji składasz do tzw. organu drugiej instancji, czyli w przypadku budowy domu do wojewody, ale za pośrednictwem organu pierwszej instancji. Oznacza to, że pismo będące odwołaniem musisz złożyć do tego samego urzędu, z którego otrzymałeś decyzję – starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu. Organ ten prześle Twoje odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewody.

Co jeszcze warto wiedzieć o wniosku o pozwolenie na budowę?

Pamiętaj, że wzory wniosków o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy domu są określone przez przepisy. Oznacza to, że wniosek taki musisz złożyć na ściśle określonym druku. Wzory tych wniosków znajdziesz na przykład na stronie internetowej urzędu. W tych wzorach są również wymienione załączniki, które trzeba złożyć wraz z wnioskiem, co pomoże Ci skompletować dokumenty.

 

 

Stan prawny aktualny na dzień 17.06.2019 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 352, poz. 1276, poz. 1496 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 51, poz. 630, poz. 695 i poz. 730)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 60 i poz. 730)

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Rybnik

  • firmy budowlane Rzeszów

  • firmy budowlane Szczecin

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu