Czym jest i czego dotyczy dyrektywa Ecodesign?

Zmiany klimatyczne, do których w dużej mierze prowadzi działalność człowieka, wymagają obostrzeń dotyczących przede wszystkim emisji gazów cieplarnianych. Z tego względu od 1 stycznia 2020 roku przemysł grzewczy i jego konsumentów obowiązują nowe przepisy zgodne z dyrektywą Ecodesign. Kotły na paliwo stałe będą musiały spełniać rygorystyczne wymogi emisyjne i energetyczne. Na czym one polegają i co oznaczają dla konsumentów?

Dyrektywa Ecodesign wprowadza nowe standardy emisyjne dla kotłów na paliwo stałe, ale również pojęcie sezonowej efektywności energetycznej. Wskaźnik ten daje użytkownikowi pieca pewność, że wraz z obniżeniem mocy kotła nie spadnie jego sprawność.

Co to jest Ecodesign i co oznacza dla konsumentów?

Ecodesign stanowi oficjalną dyrektywę Parlamentu Europejskiego z kwietnia 2015 r. dotyczącą wymagań emisyjno-energetycznych dla pieców na paliwa stałe. W naszym kraju nazywana jest Ekoprojektem. Wytyczne obowiązują od 1 stycznia 2020 roku i dotyczyć wszystkich urządzeń grzewczych dostępnych w sprzedaży w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z wymogami tej dyrektywy kotły na paliwo stałe muszą zapewniać jednocześnie wysoką sprawność i niską wartość emisyjną niezależnie od mocy nominalnej czy obniżonej. Producenci urządzeń grzewczych do tej pory podawali jedynie parametry dla mocy nominalnej, teraz ta praktyka ma ulec zmianie. Jedynie piece, które spełnią wymogi Ekoprojektu, otrzymają certyfikat Ecodesign, co dla użytkowników powinno być kluczowe przy zakupie. Tego rodzaju ekologiczne kotły będą generować oszczędności niezależnie od warunków, w jakich będą pracować. Zastosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności przekłada się na niższe zużycie paliwa, a to z kolei generuje niższe rachunki za ogrzewanie. Oszczędność zużycia energii dla użytkownika może wynieść nawet 25%. Warto jeszcze wspomnieć, że wybór nowoczesnego pieca z automatycznym podajnikiem, który działa niemal bezobsługowo, oznacza dużą wygodę użytkowania.

Ecodesign - kotły na paliwo stałe klasy 5 i nowe wymagania

Przed wejściem w życie dyrektywy Ecodesign optymalnym urządzeniem grzewczym na paliwo stałe były kotły klasy 5, które przyczyniały się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery, charakteryzowały się zaawansowaną technologią i wysoką wydajnością. Piece te spełniały wymagania normy PN-EN 303-5:2012. Od 1 stycznia 2020 roku piece 5 klasy nie spełniają jednak bardziej restrykcyjnych wymogów Ekoprojektu, co należy wziąć pod uwagę przed wyborem sprzętu instalacji grzewczej. Kocioł z certyfikatem Ecodesign powinien natomiast charakteryzować się optymalną wydajnością podczas pracy w różnych warunkach, co nie tylko pozwala na ochronę środowiska, ale również generuje oszczędności na poziomie 25% energii. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego zawiera precyzyjne wymagania emisyjne dla wszystkich kotłów na paliwo stałe w Unii Europejskiej, w których zawarta jest średnia dopuszczalna sezonowa emisja pyłu, organicznych związków gazowych, tlenku węgla i tlenków azotu. Podane średnie są różne dla kotłów z zasypem ręcznym, automatycznym, kotłów na biomasę i paliwa kopalne. Warto wiedzieć, że średnie sezonowe emisje spalin w ciągu roku mają dotyczyć urządzeń grzewczych z certyfikatem Ecodesign nawet wtedy, kiedy będą pracowały z obniżoną mocą.

Ecodesign i sezonowa efektywność energetyczna

Dyrektywa Ecodesign wprowadza także termin sezonowej efektywności energetycznej, która określa średnią sprawność użytkową na podstawie nominalnej i obniżonej mocy urządzenia grzewczego. Piece zużywają inne ilości energii jesienią, wiosną, w czasie łagodnej lub mroźnej zimy. Różnice w poborze energii widoczne są również wtedy, kiedy urządzenie grzewcze służy jedynie do podgrzewania ciepłej wody. Kotły na paliwa stałe przez większość czasu mogą pracować z obniżoną mocą, dlatego uwzględnianie jak do tej pory jedynie mocy nominalnej mija się z celem, a parametr sezonowej efektywności energetycznej bez uwzględnienia obniżonej mocy nie byłby miarodajny. Kotły z certyfikatem Ecodesign mają zatem spełniać wymagania energetyczno-emisyjne również wtedy, kiedy działają z mocą obniżoną. Przykładowo piece o mocy powyżej 20 kW muszą wykazywać się sezonową efektywnością energetyczną na poziomie przynajmniej 77%, a dla kotłów o mocy poniżej 20 kW parametr ten powinien wynosić co najmniej 75%.

Rygorystyczne obostrzenia związane z obniżeniem emisji spalin, których przykładem jest dyrektywa Ecodesign, są absolutnie konieczne, aby zahamować proces niekorzystnych zmian w środowisku, do jakich stale dochodzi z powodu działalności człowieka. Ekologiczne kotły, dobrej jakości paliwo i większa świadomość społeczna to dobry krok w stronę dbania o planetę.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu