E-dziennik budowy już niebawem! Kiedy, w jakiej formie i co się zmieni?

Prowadzenie dziennika budowy i dokumentowanie przebiegu robót budowlanych w formie elektronicznej zakłada projekt ustawy, który ukazał się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Projekt ma być przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale br. 

E-dziennik: prace nad ustawą

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że 22 marca odbył się kick-off projektu Elektroniczny dziennik budowy (EDB). Na pierwszym spotkaniu z wykonawcą elektronicznego dziennika budowy omówiono metodykę realizacji projektu, strukturę zespołu projektowego, języki programowania, harmonogram i pierwszą makietę projektu. 

Kiedy e-dziennik będzie dostępny?

Zgodnie z przyjętym planem wersja webowa ma być skończona w połowie 2021 r., natomiast mobilna do końca roku.

Elektroniczny dziennik budowy może być znaczącym i przełomowym narzędziem dla inwestorów, pracowników organów nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej. Ułatwi kontrolowanie przebiegu prac i samo zarządzenie procesem inwestycyjno-budowlanym.

Jakie są założenia e-dziennika budowy?

W wersji podstawowej dziennik budowy będzie serwisem internetowym udostępnianym przez organ inwestorom. Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego będą mogli drogą elektroniczną wprowadzać wszystkie informacje w tej aplikacji. W ramach projektu planuje się także aplikację mobilną oraz funkcjonalność korzystania z systemu w trybie offline.

Dzięki prowadzeniu e-dziennika inwestor będzie miał możliwość monitorowania wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca (np. z własnego mieszkania) na urządzeniu mobilnym (np. na telefonie komórkowym), bez konieczności udawania się na teren budowy. Inwestor np. poprzez swój komputer lub telefon będzie mógł na bieżąco analizować wpisy dotyczące postępu prac poprzez analizę elektronicznego dziennika budowy.

Jednocześnie zachowana zostanie dotychczasowa - papierowa forma prowadzenia dziennika budowy. Inwestor będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce dokumentować proces budowlany elektronicznie, czy papierowo.

Inne zmiany w ustawie

Projekt zakłada też zmodyfikowanie innych przepisów dotyczących prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Proponowane są także zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane oraz trybu pracy organów samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa.

Istotne zmiany w perspektywy inwestora szykują się w punkcie związanym z kierownikiem budowy. W projekcie uzupełniono również przepisy o obowiązku ustanowienia kierownika budowy i umieszczenia tablicy informacyjnej w przypadku rozbiórki. 

Wprowadza się m.in. zmianę w wyniku której, przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor "będzie zobowiązany ustanowić kierownika budowy w przypadku rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę, jak również uzupełnia się przepisy o obowiązku zamieszczenia tablicy informacyjnej w przypadku rozbiórki wymagającej uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę".

Za opracownie projektu odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Planowany termin przyjęcia projektowanych przepisów przez rząd to III kwartał 2021 r. (PAP)

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu