Dofinansowanie na budowę domu – kiedy przysługuje, gdzie należy składać dokumenty?

 

Budowa lub remont domu wymagają znaczących nakładów pieniężnych. Na terenie naszego kraju prowadzone są jednak programy, dzięki którym możliwe jest otrzymanie dofinansowania na wzniesienie lub modernizację budynku mieszkalnego.

Zgodnie z wymogami prawa europejskiego nowo wznoszone obiekty budowlane powinny charakteryzować się praktycznie zerowym zużyciem energii. W tym celu państwa członkowskie uruchamiają programy zachęcające inwestorów do budownictwa ekologicznego. Spełnienie określonych warunków i złożenie odpowiednich dokumentów umożliwia pozyskanie dotacji na budowę domu jednorodzinnego.

Dofinansowanie budowy domu – programy

Do niedawna najbardziej popularnym programem rządowym umożliwiającym uzyskanie dopłaty do budowy domu lub zakup mieszkania dla singli i młodych małżeństw (górna granica wieku wynosiła 35 lat) było „Mieszkanie dla młodych”. Pula środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel została jednak wyczerpana, a program jest aktualnie uważany za zakończony. Obecnie możliwe jest pozyskanie dotacji na budowę lub zmodernizowanie budynku jednorodzinnego, który dzięki korzystaniu z nowoczesnych źródeł ciepła będzie poprawiał parametry jakościowe powietrza. Jaki to program i jakie warunki należy spełnić?

W państwach europejskich panuje trend dążący do budowy domów zużywających jak najmniej energii. Tymczasem Polska od wielu lat boryka się z problemem zanieczyszczania powietrza spalinami pochodzącymi z kominów w domach jednorodzinnych. Sytuacja jest niekorzystna nie tylko ze względu na kwestię ogrzewania budynków za pomocą kotłów lub pieców zasilanych paliwami stałymi, wśród których najbardziej popularny jest węgiel. Pogłębieniem problemu jest niska jakość, a nawet brak ocieplenia budynków mieszkalnych, co powoduje zwiększone zapotrzebowanie na energię cieplną. Dla zwiększenia świadomości obywateli oraz zachęcenia do zmian w obrębie prywatnych gospodarstw domowych został wprowadzony program „Czyste powietrze”, który umożliwia pozyskanie dofinansowania na budowę lub termomodernizację obiektów jednorodzinnych.

Zasady programu „Czyste powietrze”

Program „Czyste powietrze” umożliwia pozyskanie dotacji w formie bezzwrotnego i nieopodatkowanego dofinansowania (limit środków wynosi 53 tys. zł na obiekt, które mogą pokrywać od 15% do 90% poniesionych kosztów) lub pożyczki na preferencyjnych warunkach (ten rodzaj środków można przeznaczyć na pokrycie pozostałych wydatków).

W ramach programu „Czyste powietrze” można pozyskać dofinansowanie do budowy nowego domu lub modernizacji istniejącego. W przypadku budynków nowo wznoszonych dotacja może zostać pozyskana na zakup i montaż nowoczesnych źródeł ciepła, których praca nie wiąże się z poborem znacznej ilości energii elektrycznej oraz emisją spalin. Na stronie internetowej projektu znajduje się baza urządzeń grzewczych zgodnych z wymogami programu, wśród których znajdują się kolektory słoneczne, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne.

Jeśli dotacja ma zostać wykorzystana na modernizację istniejącego budynku, można ją przeznaczyć na:

  • zakup i montaż nowoczesnych źródeł ciepła zgodnych z regulaminem programu w miejsce starych pieców i kotłów zasilanych paliwem stałym;
  • wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku;
  • wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, bram garażowych
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne);
  • wykonanie instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.

Ze środków programowych mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokali wyodrębnionych z obiektów o takim charakterze (w takim przypadku mogą to być maksymalnie dwa lokale w jednym budynku). Wnioski o dotację należy składać we właściwych wojewódzkich funduszach ochrony środowiska.

Wysokość dotacji

Wysokość dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze” jest zależna od tego, czy wnioskujący jest uprawniony do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej (ulga ta przysługuje osobom opłacającym podatek PIT oraz mogącym technicznie przeprowadzić modernizację, a więc niebudującym nowego domu). W przypadku beneficjentów, którzy nie należą do grupy z przysługującą ulgą na termomodernizację, wysokość dotacji zależy od kwoty netto miesięcznego dochodu wyliczonego na każdego członka rodziny zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym za rok poprzedzający złożenie dokumentów. Jednostkom podlegającym uldze dofinansowanie wylicza się na podstawie wartości rocznego dochodu netto, a więc kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania za rok poprzedzający ubieganie się o wsparcie.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu