Wentylacja garażu – jak ją wykonać, by była skuteczna i zgodna z przepisami?

Wentylacja zapewnia czyste i świeże powietrze, dzięki czemu w wentylowanym pomieszczeniu czujemy się komfortowo. Wentylacja garażu jest szczególnie ważna dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa, gdyż odprowadza z garażu powietrze zanieczyszczone przez spaliny silnikowe i opary benzyny. Jakie są rodzaje wentylacji stosowane w garażach i co mówią o nich przepisy prawa?

W garażach konieczna jest co najmniej wentylacja naturalna. Jednak najlepszą efektywnością wykazuje się wentylacja mechaniczna, która w niektórych przypadkach jest jedynym dozwolonym rodzajem wentylacji w garażu.

Czy wentylacja garażu jest konieczna? Przepisy

Wentylacja jest konieczna w każdym garażu. Przepisy dotyczące wymiany powietrza w tego typu pomieszczeniach są jednoznaczne. Działanie wentylacji polega na odprowadzaniu na zewnątrz powietrza zanieczyszczonego przez opary benzyny i spaliny wytwarzane przez pracujący silnik samochodowy oraz doprowadzaniu do wewnątrz świeżego powietrza. Wentylacja garażu jest o tyle istotna, że w wydobywających się z samochodu spalinach znajdują się substancje trujące, które są szkodliwe dla osób korzystających z tego pomieszczenia. O konieczności stosowania wentylacji w garażu mówią przepisy ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Istnieje kilka rodzajów skutecznej wentylacji garażu. Przy wyborze odpowiedniej metody należy brać pod uwagę jego wielkość, a także to, czy pomieszczenie jest ogrzewane, połączone z domem czy wolnostojące. Według przepisów w garażach zamkniętych należy stosować co najmniej wentylację naturalną polegającą na wietrzeniu otworami wentylacyjnymi na ścianach przeciwległych lub bocznych, wentylację grawitacyjną, która zapewni 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę, lub wentylację mechaniczną. W przypadku garażu podziemnego najbardziej skutecznym rodzajem wentylacji będzie wentylacja mechaniczna, która sterowana jest czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla. Tę samą metodę zaleca się do wentylacji garaży wielostanowiskowych.

Wentylacja w garażu nieogrzewanym

Zgodnie z przepisami prawa wentylacja w garażu nieogrzewanym może być naturalna. Ten sposób wymaga zastosowania otworów w ścianach przeciwległych lub bocznych albo w bramie garażowej. Wielkość otworów uzależniona jest od liczby stanowisk w garażu. Na każde miejsce postojowe wydzielone przegrodami budowlanymi powinno przypadać łącznie przynajmniej 0,04 m2 otworów wentylacyjnych. Zaleca się umieszczenie jednego otworu przy podłodze i drugiego przy stropie. Umieszczenie ich w przeciwległych ścianach, ale naprzeciwko siebie lub w niewielkiej odległości spowoduje, że powietrze będzie przepływało najkrótszą drogą w kierunku od nawiewu do wywiewu, omijając znaczną część garażu. Wentylację naturalną można zastosować do naziemnych garaży nieogrzewanych zarówno wolnostojących, jak i przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki.

Wentylacja w garażu ogrzewanym

W garażu z funkcjonującym ogrzewaniem odprowadzane na zewnątrz powinno być nie tylko powietrze zanieczyszczone przez opary benzyny i spaliny silnikowe, ale również nadmiernie wilgotne. W przypadku ogrzewanych garaży naziemnych i częściowo zagłębionych, które mają nie więcej niż 10 stanowisk postojowych, przepisy zakładają zastosowanie co najmniej wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja grawitacyjna w garażu powinna być wyposażona w wyprowadzony ponad dach przewód wywiewny, którego wysokość od kratki wentylacyjnej do wylotu wynosi przynajmniej 3 m. Taka wentylacja powinna umożliwiać przynajmniej 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę. Bardziej wydajną i skuteczną wymianę powietrza i odprowadzenie wilgoci w przypadku garażu ogrzewanego zapewnia jednak wentylacja mechaniczna. Ten rodzaj wentylacji jest jedynym dopuszczanym przez przepisy dla garaży wielostanowiskowych (z więcej niż 10 miejscami postojowymi) oraz garaży dopuszczających parkowanie pojazdów z instalacją gazową (wentylacja mechaniczna sterowana czujkami wykrywającymi niedopuszczalny poziom stężenia gazu propan-butan).

Zadania wentylacji mechanicznej w garażu ogrzewanym spełni wentylator wyciągowy zamontowany w otworze wentylacyjnym w ścianie. Powinien on uruchamiać się automatycznie i być sterowany przez czujkę stężenia tlenku węgla (lub czujkę gazu propan-butan). Nawiew powietrza w tym przypadku powinien znajdować się w otworze na dole przeciwległej ściany lub w bramie garażowej.

Wentylacja mechaniczna w garażu ma jedną wadę – wymaga użycia energii elektrycznej, bez wątpienia stanowi jednak najskuteczniejszą formę wymiany powietrza w pomieszczeniu. Jej zastosowanie jest szczególnie polecane do garaży umiejscowionych w bryle budynku mieszkalnego, gdzie wentylacja naturalna mogłaby być dla domowników niebezpieczna (po otwarciu drzwi zanieczyszczone powietrze z garażu byłoby zassane przez kratki wentylacyjne w domu i rozprowadzone po pomieszczeniach mieszkalnych).

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu