Membrana dachowa – co warto o niej wiedzieć?

 

Membrany dachowe są jedną ze standardowych warstw układanych na połaciach. Wpływają na wydłużenie żywotności oraz poprawę funkcjonalności dachu.

Dach powinien być zaizolowany przed wilgocią oraz wpływem czynników atmosferycznych. Poprawny montaż membrany dachowej warunkuje jego szczelność. Właściwie przeprowadzone prace w tym zakresie pozwalają uniknąć skomplikowanych i kosztownych czynności naprawczych podczas użytkowania obiektu.

Czym jest membrana dachowa?

Membrana chroni konstrukcję dachu przed wodą oraz usuwa na zewnątrz parę wodną kumulującą się w warstwach. Dzięki jej właściwościom drewniane elementy dachu (przede wszystkim krokwie) nie ulegają zawilgoceniu, a przez to nie rozwijają się w nich grzyby i mikroorganizmy. Membrana wpływa też na parametry izolacyjności cieplnej dachu. Zbyt duży poziom wilgotności w miesiącach zimowych wiąże się ze zwiększoną utratą ciepła z pomieszczeń, a co za tym idzie ‒ ze zwiększonymi wydatkami na ogrzewanie. Zdarza się, że gromadząca się wilgoć prowadzi do uszkodzenia konstrukcji dachu oraz ścian obiektu. Dla uniknięcia takich sytuacji konieczne jest właśnie dobranie odpowiedniej membrany.

Podstawowym parametrem charakteryzującym membranę dachową jest wytrzymałość na rozciąganie (wzdłużne, poprzeczne oraz przy gwoździach), która zależy przede wszystkim od ilości warstw. W sprzedaży najczęściej dostępne są modele dwuwarstwowe i trzywarstwowe. Spotkać można również produkty z czterema warstwami, przy czym jedna z nich zbrojona jest siatką polipropylenową, dzięki której wyrób osiąga wyższe wartości wytrzymałości mechanicznej.

Ważną cechą membran dachowych jest odporność na parcie ciśnienia hydrostatycznego cieczy oraz stopień paroprzepuszczalności. Dobierając materiał do konkretnego dachu, należy uwzględnić jego kąt nachylenia, a także najbardziej prawdopodobne warunki klimatyczne, w których będzie eksploatowany.

Rodzaje membran dachowych

Membrany dachowe można podzielić ze względu na materiał, z którego są wykonane. Na rynku budowlanym dostępne są membrany polietylenowe oraz polipropylenowe. Najczęściej są one produktami warstwowymi. Za pełnienie podstawowych funkcji odpowiedzialna jest folia jednostronnie przepuszczająca parę wodną. Zewnętrzną część zwykle stanowią powłoki ochronne, które pełnią dodatkowe funkcje (blokują dostęp wody, odbijają promieniowanie słoneczne). Jak już wspomniano, membrany są zróżnicowane także pod względem paroprzepuszczalności (niskoparoprzepuszczalne lub wysokoparoprzepuszczalne), wytrzymałości na naprężenia rozrywające oraz odporności na wahania temperatur.

Membrany niskoparoprzepuszczalne (folie) układane są na belkach krokwiowych w przypadku wznoszenia dachu wentylowanego z dwoma szczelinami. Górna przestrzeń znajdująca się między membraną a pokryciem umożliwia przepływ powietrza osuszającego cząsteczki pary wodnej kumulującej się na dolnej części materiału pokrywającego. Dolna szczelina znajdująca się między membraną a termoizolacją dachu umożliwia usunięcie z niej powietrza i pary wodnej.

Membrany wysokoparoprzepuszczalne układane są na elementach nośnych dachu z jedną szczeliną wentylacyjną znajdującą się tylko pod elementami pokrycia (typ dachu niewentylowanego z pokryciem wentylowanym).

Montaż membrany dachowej

Podczas układania membrany dachowej należy pamiętać, aby instalować ją odpowiednią stroną do wierzchu (zwykle jest to strona z napisami). Prace należy rozpocząć od okapu. W kierunku równoległym do niego układane jest pierwsze pasmo, które następnie wykłada się na część rynnowej obróbki blacharskiej, co zabezpiecza membranę przed dostaniem się wody. Membranę można mocować jednocześnie z kontrłatami lub za pomocą specjalnych zszywek wstrzeliwanych pistoletem. Wszelkie uszkodzenia należy zaklejać specjalistyczną taśmą o parametrach zbliżonych do folii. Następne pasma należy łączyć ze sobą z zachowaniem 10 cm zakładu (pasmo górne należy umieszczać pod dolnym), które dla zapewnienia większej dokładności można skleić taśmą przeznaczoną do danego typu membrany. Należy dążyć do tego, aby części materiału były łączone ze sobą w poziomie. Połączenia pionowe dopuszcza się w miejscach występowania krokwi, przy czym należy szczególnie zadbać o ich dokładność. Przy elementach wystających ponad połać dachu (np. kominach) membranę należy odpowiednio przyciąć, a następnie wywinąć na wysokość około 20 cm. Dodatkowe pasma materiału należy ułożyć w koszu (wklęsłej części dachu), jest to bowiem miejsce newralgiczne, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo wystąpienia przecieków. Kończąc prace, membranę należy wyciągnąć na ścianę szczytową obiektu. Odpowiedni zakład produktu musi zostać zachowany w miejscach styków sąsiednich połaci dachowych (grzbietach). Wymagane kominki wentylacyjne wykonuje się, nacinając materiał na kształt litery H. Górny fragment nacięcia mocowany jest do łaty ponad wycięciem, a dolny do elementu znajdującego się poniżej niego.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Rzeszów

  • firmy budowlane Szczecin

  • firmy budowlane Warszawa

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu