Anoda magnezowa – charakterystyka, cena, wymiana

 

Anoda magnezowa to jeden z podstawowych elementów wyposażenia pojemnościowych podgrzewaczy wody. Jej właściwości wpływają na spowolnienie procesów korozyjnych oraz tworzenia się związków odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach ciepłej wody.

Blacha stalowa użyta do budowy pojemnościowych podgrzewaczy wody łatwo ulega korozji. Aby zapobiec szybkiemu postępowi rdzy, montuje się w nich anody magnezowe. Tempo zużycia anody magnezowej zależy od stopnia twardości wody.

Do czego służy anoda magnezowa?

Materiałem używanym do budowy wnętrza podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej jest blacha stalowa, która jest podatna na korozję. Za niszczenie powierzchni metalowej w głównej mierze odpowiedzialna jest woda nasycona powietrzem. Podstawowym sposobem zabezpieczenia wnętrza podgrzewaczy jest zastosowanie powłoki ceramicznej ze specjalnej emalii. Pod wpływem długotrwałego działania napowietrzonej cieczy warstwa ta ulega jednak destrukcji. Jako dodatkową ochronę producenci stosują anody magnezowe.

Anoda magnezowa jest katodowym zabezpieczeniem czynnym zbiornika. Wynika to z faktu, że charakteryzuje się ona stosunkowo niewielkim potencjałem elektrochemicznym. Z kolei blacha stalowa ma wyższą wartość tego wskaźnika. W sytuacji, gdy oba te elementy są połączone ze sobą w sposób metaliczny, w pierwszej kolejności rozpuszczeniu (a w efekcie korozji) ulega anoda, wykonana ze specjalnego, bezpiecznego stopu magnezu. W ten sposób wnętrze zbiornika jest chronione przed procesami korozyjnymi. Wraz z upływem czasu anoda stopniowo rozpuszcza się aż do całkowitego zaniknięcia. W chwili dematerializacji anody zanika ochrona przed rdzą, a blacha staje się bardziej narażona na skorodowanie.

Anoda magnezowa pod względem wizualnym podobna jest do stalowego pręta w kolorze białosrebrnym. Zakończeniem elementu jest odpowiedni gwint umożliwiający zamocowanie w zbiorniku. Surowcem użytym do wykonania anody jest specjalny stop magnezu.

Oprócz ochrony przed korozją anoda ma wpływ na zapach ciepłej wody wychodzącej z podgrzewacza. Jeśli wymiana tego elementu jest przeprowadzana zbyt rzadko, jego powierzchnia może zostać zasiedlona przez mikroorganizmy, które są bezpośrednią przyczyną wytwarzania się siarkowodoru odpowiedzialnego za nieprzyjemną, duszącą woń.

Cena anody magnezowej nie jest wysoka ‒ zwykle można ją nabyć już za kilkanaście złotych.

Jak często należy wymieniać anodę magnezową?

Anoda jest generatorem prądu ochronnego, a jej powierzchnia wraz z upływem czasu maleje aż do całkowitego zaniku. W związku z tym niezbędna jest systematyczna wymiana tego elementu. Szeroki wybór różnego typu anod daje możliwość ich dokładnego dopasowania do wszystkich modeli podgrzewaczy oraz bojlerów.

Nie istnieje jednoznaczne określenie momentu koniecznej wymiany anody. Zgodnie z zapisami normowymi pierwsza wymiana powinna nastąpić najpóźniej dwa lata od momentu rozpoczęcia użytkowania zbiornika. Kolejne wymiany powinny być wykonywane przynajmniej raz w roku. Nie ma jednak żadnych ścisłych danych na temat rozkładu procesu rozpuszczania anody w czasie. Częstość wymian jest zależna od gabarytów podgrzewacza, jakości cieczy oraz rozmiarów anody. Pod określeniem „jakość cieczy” należy rozumieć przede wszystkim jej agresywność, a ściślej mówiąc twardość. Większą wydajność pracy osiągają anody znajdujące się w twardej wodzie. Zbyt miękka woda może doprowadzić do zakłócenia działania anody. Niektóre źródła zalecają wymianę anody w momencie, gdy jej średnica uległa trzykrotnemu zmniejszeniu względem wartości nominalnej.

Jak wymienić anodę magnezową?

Wymiana anody magnezowej w podgrzewaczu czy bojlerze z reguły nie jest skomplikowaną czynnością. Konieczne jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim należy odłączyć podgrzewacz od źródła zasilania. Niezbędne jest też odcięcie źródła dopływu wody. Kolejnym krokiem jest opróżnienie zbiornika z cieczy poprzez odkręcenie kranu. Po wykonaniu tej czynności możliwy jest demontaż starej anody. W tym celu należy rozkręcić pokrywę osłonową oraz poluzować mocowania anody. Do odkręcania śrub zazwyczaj odpowiedni jest klucz z końcówką sześciokątną o rozmiarze 27 mm. Następnie należy delikatnie odkręcić cały element i dokonać jego wizualnej oceny. Widoczne ubytki na powierzchni oraz znaczne zmniejszenie średnicy świadczą o konieczności wymiany anody na nową. Mocując nowy produkt, nie można zapomnieć o masie uszczelniającej, którą należy nanieść na część nagwintowaną anody. Po zakończeniu tej czynności można przykręcić nowy element. Ostatnim krokiem jest odkręcenie zaworu zimnej wody i napełnienie podgrzewacza. Warto przy tym upewnić się, czy wszystkie połączenia są szczelne, a zbiornik nie przecieka. Jeśli nie zauważymy kropel wody, możemy z powrotem przykręcić osłonę.

Oczywiście prace związane z wymianą anody magnezowej można zlecić specjaliście ‒ wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami. Cena wymiany anody zależy przede wszystkim od specyfiki konkretnego urządzenia (stopnia skomplikowania prac).

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu