Pozwolenie na budowę garażu - czy zawsze konieczne?

Planujesz budowę garażu i zastanawiasz się, jakich formalności trzeba dopełnić, by było to możliwe?  Pozwolenie na budowę garażu może być koniecznością, choć nie w każdym przypadku. W zależności od wielkości czy usytuowania obiektu, istnieje wymóg uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia budowy.

Warto pamiętać, że w obu przypadkach trzeba liczyć się z wymogiem przedstawienia konkretnych dokumentów. Jeżeli nie dopełnisz tych formalności, garaż będzie samowolą budowlaną.

W tekście znajdziesz następujące informacje:

 • podstawa prawna przepisów dotyczących budowy garażu,
 • podobieństwa i różnice między zgłoszeniem budowy oraz pozwoleniem na budowę,
 • jak i kiedy można rozpocząć budowę garażu,
 • wykaz dokumentów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy.

Gdzie można znaleźć przepisy dotyczące budowy garażu?

Zastanawiasz się, jak w przepisach prawnych definiuje się garaż? Niestety, obowiązujące regulacje nie zawierają jednoznacznego określenia tego pojęcia. Można jednak przyjąć, że garaż jest to obiekt budowlany samodzielny lub część innego obiektu budowlanego, którego przeznaczeniem jest przechowywanie (postój) i obsługa pojazdów mechanicznych. Co istotne - w odróżnieniu od np. wiaty, garaż jest zamknięty czy też ograniczony ze wszystkich stron ścianami oraz posiada dach.

Zapis dotyczący formalności niezbędnych do rozpoczęcia budowy garażu znajduje się w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dodatkowo, warto pamiętać o tym, że garaż jest to budynek, dlatego też podlega przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z przepisami powyższych aktów prawnych, budowa garażu podlega  zgłoszeniu lub pozwoleniu.

Zgłoszenie budowy a pozwolenie na budowę - podobieństwa i różnice

Jak można się domyślić, zgłoszenie budowy i pozwolenie na budowę znacząco się od siebie różnią. Tym, co je łączy, jest jednak oczywiście to, iż - co do zasady - bez ich uzyskania budowa garażu będzie bezprawna. Innymi słowy - zostanie określona jako samowola budowlana, za co grożą sankcje.

Aby jak najlepiej zrozumieć różnice między zgłoszeniem budowy a pozwoleniem na budowę garażu, warto przeanalizować kilka najważniejszych aspektów:

 • wielkość garażu,
 • lokalizacja garażu,
 • przebieg i czas procesu,
 • wymagane dokumenty.

W dalszej części tekstu zajmiemy się dokładną analizą kolejnych punktów, by stało się jasne, kiedy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę garażu, a kiedy wystarczy zgłoszenie (czyli można zbudować garaż bez pozwolenia).

Wielkość garażu a pozwolenie na budowę - co oznacza “duży garaż”?

Na mocy art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zgłoszeniu podlegają garaże o powierzchni zabudowy do 35 m2. W przypadku garaży powyżej 35m2 oraz garaży z drugą kondygnacją wymagane jest już uzyskanie pozwolenia na budowę. Można więc z całą pewnością stwierdzić, że wielkość garażu jest jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na to, jakich formalności należy dopełnić, by móc go postawić.

W tym miejscu warto również dodać, że zgłoszenie budowy garaży wolnostojących do 35 m2 jest możliwe jedynie wówczas, gdy ich liczba (razem z oranżeriami i altanami) nie jest większa niż 2 na każdych 500 m2 działki.

Przystępując do budowy garażu bez pozwolenia, pamiętaj również, że na mocy przepisów prawa budowlanego garaż musi mieć nachyloną posadzkę, instalację elektryczną, odpowiednią wysokość itp.

Garaż blaszany bez pozwolenia? To możliwe, ale nie w każdym przypadku

Garaże blaszane należą do najczęściej stawianych, szczególnie w pobliżu budynków wielorodzinnych. Czy i taki rodzaj obiektu można wybudować bez pozwolenia? Prawidłowa odpowiedź w tym przypadku to: “Tak, ale nie w każdym przypadku”.

Wszystkie dotychczas napisane treści dotyczą zarówno garaży betonowych, blaszanych, jak i ustawianych na tzw. bloczkach. Materiał wykonania garażu nie ma tu znaczenia - liczą się aspekty, które wymieniliśmy powyżej.

Lokalizacja garażu ma znaczenie!

Bywa tak, że nawet garaż o powierzchni do 35 m2 wymaga pozwolenia na budowę. Może się to wiązać z jego lokalizacją względem granicy działki.
Przepisy przeciwpożarowe wymagają na przykład, że, co do zasady, garaż musi być usytuowany minimum 3 m od granicy działki. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy od strony granicy działki występują brama lub okna. W takim przypadku należy zachować minimum 4 m odległości.

Zastanawiasz się, czy można zrobić cokolwiek, by móc zbudować garaż w mniejszej odległości…? Oczywiście, jest taka opcja, jednak wiąże się to z wystąpieniem o pozwolenie na budowę (nawet jeżeli garaż nie przekracza 35 m2).

Od czego zacząć proces budowy garażu?

Przed podjęciem jakichkolwiek kroków związanych z budową garażu, warto przeanalizować zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mogą się tam znajdować zapisy, które diametralnie zmienią Twoje plany, jak np. określona wysokość garażu, dopuszczalne rodzaje pokrycia dachu czy minimalna odległość od działek sąsiadów. 

Jest to o tyle istotne, że wymagania MPZP muszą być spełnione niezależnie od rodzaju formalności, jakie są do załatwienia (czy będzie to zgłoszenie, czy pozwolenie na budowę).

Zgłoszenie budowy garażu - krok po kroku

Zanim przystąpimy do opisu procedury związanej ze zgłoszeniem budowy garażu, zacznijmy od kilku podstawowych stwierdzeń:

 • zgłoszenie budowy jest zdecydowanie mniej czaso- i pracochłonne niż uzyskanie pozwolenia,
 • zgłaszając budowę, nie trzeba mieć projektu budynku, co stanowi ogromne ułatwienie,
 • zgłoszenia budowy bez większych problemów jest się w stanie dokonać bez konieczności angażowania w to osób trzecich.

W jaki sposób dokonać zgłoszenia budowy garażu? Zacznij od skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów, by móc budować garaż bez pozwolenia. Nie ich jest wiele, więc nie powinno Ci to zająć dużo czasu.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia budowy garażu

Do zgłoszenia budowy niezbędne są:

 • wniosek (nie ma jednego obowiązującego wzoru. Zdecydowana większość urzędów posiada własne wzory wniosków o zgłoszenie),
 • rysunki garażu (należy dostarczyć pozycję na działce, rzut, przekrój, a także rysunek elewacji),
 • oświadczenie o tym, że masz prawo do dysponowania działką na cele budowlane.

Powyższe dokumenty składa się w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.
Bardzo istotne jest to, że nie musisz w tym przypadku czekać na zgodę urzędu, by rozpocząć budowę. Jeżeli do dnia, gdy rozpoczniesz prace budowlane, nie otrzymasz decyzji odmownej, oznacza to, że wniosek o zgłoszenie został rozpatrzony pozytywnie i możesz zacząć budować garaż bez pozwolenia.

Jest to związane z faktem, że inspektorat nadzoru budowlanego ma 21 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu.

Następnie możesz już przejść do prac budowlanych, w tym - w zależności od rodzaju garażu - m.in. wykonania robót ziemnych, ław, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych czy więźby dachowej.

Pozwolenie na budowę garażu - krok po kroku

Jak już wiesz, pozwolenie na budowę garażu jest potrzebne tylko w konkretnych przypadkach. Zanim zaczniesz spełniać wszystkie formalności, upewnij się, czy aby na pewno musisz to zrobić.

Pozwolenie na budowę jest wymagane, gdy:

 • budowany garaż jest o powierzchni większej niż 35 m2,
 • skorzystałeś z możliwości budowy 2 obiektów na zgłoszenie na każde 500 m2 działki,
 • rozbudowujesz dom o garaż,
 • budowa garażu wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000.

Jeżeli w przypadku Twojej inwestycji wymagane jest właśnie pozwolenie na budowę, zacznij od kompletowania odpowiednich dokumentów.

Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę garażu

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę garażu, potrzebujesz, poza wypełnionym wnioskiem, także m.in.:

 • 3 egzemplarze projektu budowlanego (analogicznie do ubiegania się o pozwolenie na budowę domu),
 • projekt zagospodarowania działki,
 • oświadczenie o tym, że masz prawo do dysponowania działką na cele budowlane,
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Już na pierwszy rzut oka widać, że ilość dokumentów, które należy złożyć, jest zdecydowanie większa niż w przypadku zgłoszenia budowy.
Co więcej, chcąc uzyskać pozwolenie na budowę garażu, nie da się wszystkiego zrobić samodzielnie. Przygotowanie projektu to chociażby zadanie dla projektanta, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane.

Dodatkowo, każdy projekt budowlany musi być przygotowany w oparciu o szereg wytycznych i składać się z 3 części:

 • projektu zagospodarowania terenu/działki,
 • projektu architektoniczno-budowlanego,
 • projektu technicznego.

Wiata garażowa alternatywą dla garażu

Szukasz alternatywy dla garażu wolnostojącego lub dobudowanego do domu? Zastanów się nad postawieniem konstrukcji, jaką jest wiata garażowa. Mimo że przepisy prawa budowlanego nie zawierają dokładnej definicji wiaty, przyjmuje się, że to otwarta konstrukcja z zadaszeniem, opartym na słupach lub ażurowych ścianach. Nie może być obudowana z każdej lub większości stron. Jej przeznaczeniem jest ochrona materiałów lub miejsce postojowe dla aut.

Ogromną zaletą dla osób, które interesuje budowa wiaty, jest to, że, co do zasady, do jej budowy nie jest wymagane ani zgłoszenie tego faktu, ani uzyskanie pozwolenia. Istnieje jednak warunek związany z powierzchnią wiaty (nie może przekroczyć 50 m2), a także zabudową terenu - wiata musi się znajdować na działce przeznaczonej na cele mieszkalne (można tam zbudować budynek mieszkalny). Dodatkowo: łączna liczba wiat nie może być większa od dwóch na każde 1000 m2 działki.

Garaż bez pozwolenia - to możliwe!

Jak widać, można zbudować garaż bez pozwolenia. Należy spełnić szereg wymogów zawartych w przepisach prawa. W takim przypadku wystarczy zgłoszenie budowy, które jest zdecydowanie mniej skomplikowane.

Sprawdź, czy to wiesz!

 1. Co grozi za budowę garażu bez zgłoszenia lub pozwolenia?
  Chcesz postawić garaż bez pozwolenia lub zgłoszenia? Licz się z tym, że dokonasz samowoli budowlanej, za którą grozi kara grzywny. Na wniosek inwestora lub właściciela budynku, można wystąpić o legalizację samowoli budowlanej.
 2. Jak długo jest ważne zgłoszenie budowy garażu?
  Zgłoszenie budowy wygasa wówczas, gdy nie rozpocznie się budowy w ciągu 3 lat od terminu określonego w zgłoszeniu. W przypadku zamiaru rozpoczęcia budowy po 3 latach od tego terminu, należy dokonać ponownego zgłoszenia.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu