Czopuch - czym jest i jak działa? Co warto o nim wiedzieć?

Czopuch jest elementem łączącym wylot spalin z kanałem odprowadzającym spaliny. Może być wyposażony w przepustnicę spalin, otwór pomiarowy spalin, tłumik hałasu oraz otwory rewizyjne.

Czopuch stanowi przewód, przez który spaliny z kotła najkrótszą możliwą drogą wędrują do komina. Dobór wielkości czopucha, jak również materiału, z którego jest wykonany, jest bardzo ważny z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania instalacji odprowadzania spalin. Warto pamiętać, że czopuch powinien być regularnie czyszczony, tak by nie powodował zaburzenia ciągu komina.

Czopuch - co to jest?

Czopuch to rura łącząca kocioł grzewczy bądź kominek z kanałem w kominie. Najczęściej wykonuje się go z grubościennych rur ze stali zwykłej, ale również z rur żeliwnych, ceramicznych lub ze stali nierdzewnej. W przypadku kotłów kondensacyjnych dopuszczalne jest wykonanie tego elementu z tworzywa sztucznego. Nie dopuszcza się wykonania czopucha z rur wentylacyjnych lub kanalizacyjnych. Wylot z czopucha standardowo ma kształt cylindra i jest skierowany do tyłu. Połączenie czopucha z kanałem dymowym lub spalinowym nie może powodować zaburzenia ciągu. Jego połączenie z kominem oraz kotłem musi być bezwzględnie szczelne. W celu zmniejszenia oporu przepływu spalin wszystkie zmiany kierunku czopucha i wloty z kotłów do czopucha oraz z czopucha do komina muszą być wykonane przy wykorzystaniu łagodnych łuków. Czopuch powinien lekko wznosić się w kierunku komina oraz mieć co najmniej dwa otwory rewizyjne, które umożliwią jego czyszczenie oraz usuwanie zalegającego popiołu czy sadzy. Otwory powinny być zabezpieczone szczelnymi drzwiczkami metalowymi w celu umożliwienia prac kontrolno-pomiarowych. Konieczne jest także uwzględnienia otworów na aparaturę pomiarową, taką jak termometry, ciągomierze, analizatory spalin itp. W przypadku kotłowni wbudowanych zaleca się, aby długość czopucha nie przekraczała 0,4 wysokości komina. Dobierając czopuch, jego przekrój należy dopasować do przekroju komina, a podczas budowy uwzględnić zjawisko rozszerzalności cieplnej materiałów między ścianami czopucha a ścianami kotłowni, gdzie konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Szczeliny tego typu należy uszczelnić materiałem trudnopalnym. Ze względu na fakt, że przez czopuch przechodzą spaliny o wysokiej temperaturze, w celu utrzymania tej samej prędkości przepływu konieczne jest odpowiednie powiększenie przekroju. Niedrożność czopucha, w tym również przewodu kominowego, może być przyczyną zaburzeń pracy kotła, podczas której nie osiąga on mocy nominalnej. Aby wyeliminować ten problem, należy dokładnie przeczyścić czopuch.

Jaki czopuch wybrać do komina spalinowego?

Czopuch powinien być prowadzony najkrótszą drogą, z możliwie najmniejszą liczbą łuków i załamań, układany ze wzniosem do komina w celu uniknięcia strat ciepła oraz dodatkowych oporów. Nie mogą one być prowadzone na inne piętra. Jeżeli kocioł jest wyposażony w pionowy wylot spalin, to długość pionowego odcinka czopucha musi wynosić co najmniej 22 cm. W przypadku przewodów spalinowych poziomych wartość ta nie może przekroczyć połowy efektywnej wysokości komina, tj. odległości od paleniska do wylotu spalin ponad dach. Rury spalinowe nie powinny być prowadzone w pomieszczeniach, w których nie mogą być montowane paleniska. Nie powinno się ich także umieszczać w ścianach, szachtach i stropach.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu