Czym, oprócz papy, można wykończyć powierzchnię dachu płaskiego?

Dach płaski może być wykonany z żelbetu, drewna lub stali. W porównaniu do dachów stromych konstrukcja tego typu zapewnia mniej efektywne odprowadzanie wody opadowej oraz śniegu. W celu uniknięcia przecieków do wnętrza budynku poszycie takiej połaci musi charakteryzować się wysoką szczelnością.

Najbardziej popularnym poszyciem stosowanym na dachy płaskie są różnego rodzaju papy. Najczęściej stosowaną alternatywą dla typowych rolowych materiałów bitumicznych są arkusze blachy płaskiej lub trapezowej. Połacie o niewielkim kącie nachylenia można wykańczać także gontami bitumicznymi lub płytami falistymi.

Czym charakteryzuje się dach płaski?

Dachy płaskie wbrew pozorom nie są wykonywane równolegle do terenu (poziomo). Każda konstrukcja tego typu musi posiadać minimalny spadek umożliwiający spływ wody opadowej z jej powierzchni oraz zapobiegający długotrwałemu zaleganiu pokrywy śnieżnej. Dachy płaskie najczęściej są nachylone pod kątem od 2 do 10 stopni do poziomu. Kierunek spadku w zależności od rodzaju konstrukcji może być skierowany na zewnątrz (najczęściej do rynien) lub do wewnątrz budynku.

Układ warstw na dachu płaskim

Dachy płaskie najczęściej kojarzą się z konstrukcjami żelbetowymi, które jednocześnie pełnią funkcję najwyższego stropu w budynku. W zależności od układu warstw dachy płaskie z betonu zbrojonego dzielą się na wentylowane i niewentylowane. Konstrukcje pierwszego typu charakteryzują się dużą przestrzenią wentylacyjną znajdującą się nad płytą żelbetową pokrytą folią paroizolacyjną oraz docieploną odpowiednim materiałem termoizolacyjnym. Poszycie dachu jest w takim przypadku wykonywane na specjalnej warstwie konstrukcyjnej, którą najczęściej kształtuje się z płyt korytkowych lub panwiowych. Stropodachy niewentylowane mają zapewniony dopływ świeżego powietrza poprzez zastosowanie arkuszowych elementów o przekroju falistym lub trapezowym (zazwyczaj blachy). Poszczególne warstwy takiej konstrukcji są ułożone bezpośrednio na sobie.

Dachy płaskie z drewnianą częścią nośną drewnianą są zazwyczaj wykonywane w układzie płatwiowo-kleszczowym. Niewielki spadek połaci wiąże się z koniecznością zwiększenia punktów podparcia krokwi. Popularnym rozwiązaniem jest także stosowanie konstrukcji dźwigarowych z drewna klejonego warstwowo oraz kratownic stalowych.

Co zamiast papy na dach płaski?

Papa należy do najpopularniejszych materiałów stosowanych do wykańczania dachów płaskich. Materiał ten, w zależności od rodzaju, wymaga różnej technologii montażu. Najtańsze papy asfaltowe są mocowane do podłoża nośnego za pomocą łączników mechanicznych. Ich bardziej nowoczesną odmianą są materiały bitumiczne termozgrzewalne, których instalacja polega na stopniowym rozkładaniu poszczególnych pasm i jednoczesnym podgrzewaniu zawartego w nich lepiszcza. Podstawową zasadą montażu zapewniającą szczelność poszycia jest układanie pap w dwóch warstwach z przesunięciem względem siebie. Przewaga pap termozgrzewalnych nad asfaltowymi polega na większej odporności na starzenie i czynniki atmosferyczne.

Popularną alternatywą dla pap stosowanych na dachach o niewielkim kącie nachylenia jest blacha płaska ze stali zabezpieczonej warstwą ocynku lub stopu cynku i tytanu. Arkusze metalu montuje się na deskowaniu za pomocą wkrętów z uszczelką (farmerów). Dodatkowym zabezpieczeniem styków sąsiadujących pasm jest obróbka na tak zwany rąbek stojący. Dachy płaskie można wykańczać także specjalnymi membranami z PVC lub EPDM (elastomeru usieciowanego).

Odmianą klasycznych materiałów na bazie bitumów są gonty bitumiczne. Tego rodzaju materiał wykończeniowy na dach płaski ma postać pasm z wykończeniem w formie estetycznej posypki, a często także ze specjalnie wyprofilowanymi dolnymi krawędziami. Poszczególne pasy poszycia układa się na pełnym deskowaniu lub betonowej powierzchni dachu, a następnie mocuje za pomocą łączników mechanicznych. Każdy fragment wierzchniego pokrycia jest dodatkowo wyposażony w warstwę klejącą zapewniającą dodatkowe wzmocnienie.

Przy nieco większym nachyleniu dachu płaskiego można zastosować blachodachówkę lub faliste płyty bitumiczne. Wykończenie tego typu zaleca się układać na ruszcie z łat i kontrłat znajdującym się na pełnym deskowaniu zabezpieczonym przed wilgocią. Podobne wymagania dotyczące podłoża wiążą się z montażem blachy trapezowej.

Dużo mniej popularnym rozwiązaniem stosowanym na dachach płaskich jest poszycie z dachówek betonowych lub ceramicznych. Materiały te należą do grupy najcięższych, a zarazem najdroższych elementów wykończeniowych. Ułożenie dachówek na dachu płaskim jest możliwe z technicznego punktu widzenia (po przygotowaniu solidnej konstrukcji nośnej, pełnego deskowania i zabezpieczeniu przed wodą) jednak płaska powierzchnia konstrukcji wiąże się z tym, że pokrycie jest widoczne tylko dla osoby znajdującej się na dachu, nie jest więc wykorzystany jego estetyczny efekt wizualny.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu