Zaprawa wyrównująca – czym jest i jakie ma zastosowanie?

Zaprawy wyrównujące służą przede wszystkim do niwelowania nierówności powierzchni. Tworzą powłokę przygotowawczą pod warstwę wykończeniowo-dekoracyjną, którą mogą stanowić między innymi płytki i panele.

Zaprawy wyrównujące są sposobem na wyrównanie nierówności. Można je stosować zarówno na surowych podłożach cementowych, jak i na podłogach wykończonych płytką ceramiczną czy mozaiką. Warstwa zaprawy wyrównującej najczęściej stanowi podłoże pod nowe pokrycie podłogowe.

Czym jest zaprawa wyrównująca?

Zaprawa wyrównująca jest mieszaniną cementu, kruszyw, środków mineralnych oraz modyfikatorów mających wpływ na parametry urabialności, aplikację oraz czas wiązania. Stosuje się ją jako warstwę wyrównawczą na powierzchniach ściennych, podłogowych oraz sufitowych. Może być aplikowana na podłoża znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Produktu tego zwykle używa się podczas prac budowlanych i remontowych oraz w sytuacjach, gdy niezbędny jest szeroki zakres czynności naprawczych związanych np. z uzupełnianiem istniejących ubytków lub odnawianiem spękanej struktury tynku. Zaprawa wyrównująca może być używana na podłożach wielkopowierzchniowych, a także aplikowana w sposób punktowy. Zaprawy wyrównujące bardzo często stanowią warstwę wyrównawczą pod podkłady cienkowarstwowe. Stosuje się je do wyrównywania oraz podnoszenia poziomu istniejącego podłoża. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju produktów możliwe jest osiągnięcie pionu i poziomu oraz zwiększenie przyczepności różnego rodzaju powierzchni pod warstwy przeznaczone do gładzenia lub finalnego wykończenia wybraną warstwą dekoracyjną.

Jak wybrać odpowiednią zaprawę wyrównującą? Rodzaje zapraw

Chcąc dobrać właściwy rodzaj zaprawy wyrównującej, należy sprawdzić, jaką grubość warstwy można uzyskać przy zastosowaniu danego produktu oraz jakie są parametry wytrzymałościowe wykonanego podłoża. Przy zastosowaniu zapraw uniwersalnych zalecana grubość powłoki powinna mieścić się w granicach 2–50 mm, z kolei grubość warstwy z zaprawy cienkowarstwowej nie może przekroczyć 15 mm. Aby zakupić odpowiednią ilość materiału, należy zapoznać się z wydajnością gotowej mieszanki. Duże znaczenie ma także maksymalna wielkość powierzchni, na której można zastosować zaprawę wyrównującą bez dodatkowych wymagań. Warto wiedzieć, że w sprzedaży dostępna jest zaprawa wyrównująca szybkowiążąca, której użycie znacznie skraca czas, po którym można rozpocząć kolejny etap prac.

Jeśli miejsce, w którym planowane jest zastosowanie zaprawy wyrównującej, znajduje się na zewnątrz obiektu, należy upewnić się, czy dany materiał jest wodoodporny i mrozoodporny. Odporność na zawilgocenie ma duże znaczenie także w pomieszczeniach mokrych. Z kolei jeśli materiał ma stanowić jedną z warstw na ogrzewaniu podłogowym, musi być odporny na zmiany temperatur. Należy pamiętać, że w takim przypadku zalecane są zaprawy wyrównujące elastyczne, które nie pękają i przepuszczają ciepło.

Jak przygotować podłoże pod zaprawę wyrównującą?

Uzyskanie oczekiwanych rezultatów związanych z użyciem zaprawy wyrównującej w dużej mierze zależy od właściwego przygotowania podłoża. Dotyczy to wszystkich rodzajów powierzchni: podłóg, ścian oraz sufitów. Prawidłowo przygotowane miejsce do nakładania zaprawy powinno być suche i nośne. Aby to osiągnąć, konieczne jest usunięcie z podłoża luźnych warstw – najczęściej tynku oraz powłok malarskich. Niedopuszczalne jest pozostawienie zagrzybienia czy innych zanieczyszczeń. Jeśli podłoże pyli lub charakteryzuje się wysoką chłonnością, przed użyciem zaprawy wyrównującej należy je zagruntować. Jeśli na powierzchni znajdują się ubytki, należy je wypełnić przed nałożeniem zaprawy na cały planowany obszar.

Przygotowanie i aplikacja zaprawy wyrównującej

Przygotowanie zaprawy wyrównującej powinno odbywać się zgodnie ze wskazówkami producenta danej mieszanki. Uzyskanie właściwej konsystencji masy jest możliwe dzięki wymieszaniu suchych składników z odpowiednią ilością wody. Mieszanie zaprawy można przeprowadzić ręcznie, za pomocą specjalistycznego mieszadła lub wiertarki zakończonej końcówką do mieszania. Ważne, aby podczas mieszania mechanicznego nie wykonywać zbyt szybkich ruchów obrotowych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na parametry mieszanki, a nawet spowodować oddzielenie się jej składników.

Przygotowaną zaprawę wyrównującą należy zużyć w czasie zalecanym przez producenta mieszanki. Najczęściej jest to kilka godzin od momentu wymieszania suchego proszku z wodą. Masa powinna być nakładana na daną powierzchnię za pomocą kielni, a następnie wygładzona pacą. Finalny sposób wykończenia wierzchniej warstwy zaprawy zależy od jej dalszego przeznaczenia. Jeśli ma ona stanowić podłoże pod płytki, powinna zostać zatarta „na ostro”, co poprawi przyczepność podłoża. W innym przypadku wskazane jest jej wygładzenie. Nakładając zaprawę wyrównującą, należy pamiętać o maksymalnej grubości warstwy produktu podanej przez producenta (zwłaszcza jeśli stosowana jest zaprawa wyrównująca cienkowarstwowa). Po jej przekroczeniu powierzchnia nie osiągnie oczekiwanych parametrów wytrzymałościowych i użytkowych.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu