Ciepły dom ‒ na co zwrócić uwagę podczas planowania budowy? Jaka jest cena takiej inwestycji?

 

Ciepły dom musi charakteryzować się przede wszystkim niskim zapotrzebowaniem energetycznym. Domy energooszczędne nie tracą ciepła przez przegrody zewnętrzne, a jednocześnie pozyskują energię ze źródeł naturalnie odnawialnych.

Budowa ciepłego domu wiąże się z koniecznością zastosowania materiałów charakteryzujących się niskimi wartościami współczynnika przewodzenia ciepła oraz ich poprawnego wbudowania. Na ostateczne parametry przegród budowlanych mają wpływ decyzje podejmowane na etapie projektowania budynku oraz stopień dokładności wykonania robót budowlanych.

Czym jest izolacyjność cieplna przegród?

Planując budowę domu, należy zdawać sobie sprawę z faktu, że każda przegroda stykająca się ze środowiskiem zewnętrznym lub powietrzem o niższej temperaturze niż panująca w danym pomieszczeniu jest potencjalną drogą ucieczki ciepła z budynku. W związku z tym już na etapie projektowania każdego obiektu kubaturowego przeprowadza się obliczenia, których celem jest dobranie materiałów budowlanych i wykończeniowych spełniających określone wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej.

Jednym z podstawowych parametrów określających izolacyjność termiczną przegród jest współczynnik przenikania ciepła określający wielkość strat cieplnych, które wystąpią dla danego układu warstw oraz w konkretnych warunkach. W celu wyznaczenia wartości współczynnika przenikania ciepła konieczne jest określenie współczynników przewodzenia dla wszystkich materiałów budowlanych tworzących daną przegrodę. Obliczenia oparte są także na analizie potencjalnych mostków termicznych (newralgicznych punktów) powodujących zwiększone straty ciepła.

Z czego wybudować ciepły dom?

Ciepły dom musi charakteryzować się niewielkimi stratami ciepła w miejscach występowania przegród zewnętrznych. Dla zapewnienia optymalnych wartości współczynników przenikania ciepła konieczne jest zastosowanie odpowiedniej izolacji ścian zewnętrznych, dachu, stropów, fundamentów oraz posadzek układanych bezpośrednio na gruncie. Istotną kwestią jest również dobranie odpowiednich elementów stolarki okiennej i drzwiowej. Podczas projektowania i wznoszenia budynku duże znaczenie ma rodzaj i technologia wznoszenia ścian zewnętrznych. W przypadku obiektów ze ścianami jednowarstwowymi o parametrach cieplnych przegrody decyduje rodzaj materiału murowego. W sytuacji, gdy ściany są zaprojektowane jako warstwowe, za termoizolacyjność całej konstrukcji odpowiedzialny jest materiał ociepleniowy. Dobór odpowiednich materiałów budowlanych i izolacyjnych nie gwarantuje całkowitej minimalizacji strat ciepła z budynku. Równie ważne jest prawidłowe wykonanie robót budowlanych na tym etapie prac. Nieciągłości liniowe i powierzchniowe w materiale konstrukcyjnym i ociepleniowym oraz w miejscach styków stolarki z elementami użytymi do wzniesienia przegrody prowadzą do powstania miejsc, w których występują niekontrolowane straty ciepła z budynku.

Ciepło dla domu – ogrzewanie

Aby uzyskać ciepły dom, oprócz odpowiednich materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych należy zadbać także o właściwe rozwiązania instalacyjne, czyli takie, które charakteryzują się najwyższą sprawnością. W sektorze budownictwa energooszczędnego i pasywnego stosowane są kotły na paliwa ciekłe i gazowe, regulatory ciepła, różne formy ogrzewania płaszczyznowego (podłogowe, ścienne), wymienniki ciepła z gruntu i powietrza, a także pompy ciepła. Popularne są także systemy wentylacyjne umożliwiające odzysk ciepła (rekuperacja) oraz urządzenia wykorzystujące naturalne źródła energii podlegające okresowemu samoczynnemu odnawianiu do ogrzewania pomieszczeń w budynkach oraz wody użytkowej, np. pompy ciepła lub kolektory słoneczne. Efektywne wykorzystanie naturalnie występującej energii termicznej wymaga analizy pod kątem właściwego usytuowania obiektu budowlanego w odniesieniu do stron świata. W związku z tym na etapie projektowania architektonicznego należy zadbać o to, aby pomieszczenia służące jako przestrzeń dzienna były zlokalizowane od strony południowej lub południowo-zachodniej. Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest stosowanie dużych powierzchni przeszkleń umożliwiających zwiększenie stopnia przenikania promieniowania słonecznego do budynku i dogrzewanie go.

Ciepły dom – dotacja

Budowę i modernizację budynków w celu poprawy ich energooszczędności wspiera rządowy program „Czyste powietrze”. Przystąpienie do niego umożliwia pozyskanie środków na wymianę starych i przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające rygorystyczne wymagania normatywne, oraz przeprowadzenie termomodernizacji obiektu (w przypadku istniejących budynków). Dzięki takim działaniom możliwe jest ograniczenie wydatków związanych z ogrzewaniem nawet o 40%. Program ten wspiera także inwestorów będących w trakcie budowy domu poprzez dotację lub pożyczkę na zakup odpowiedniego urządzenia grzewczego.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu