Czym charakteryzuje się cegła kratówka? Jaka jest cena tego materiału?

Cegła ceramiczna kratówka to materiał murowy o wysokiej wytrzymałości i odporności na nasiąkanie wodą. Cegły tego typu stosuje się między innymi do budowy obiektów mieszkalnych i gospodarczych.

Kratówka K1, K2 i K3 to jedne z najbardziej popularnych cegieł z otworami stosowane do wznoszenia ścian działowych i nośnych w budynkach. Poszczególne rodzaje elementów różnią się między sobą wymiarami i wagą.

Cegła kratówka - charakterystyka

Cegła kratówka to rodzaj elementów murowych, w których wnętrzu znajdują się specjalne otwory drążone pionowo. Materiału tego nie należy mylić z cegłą dziurawką, w której otwory z reguły mają podłużny kształt. Drążenia cegły kratówki mają formę rombów ułożonych w kratę. Elementy murowe tego typu należą do grupy materiałów ceramicznych. Dla ułatwienia procesu murowania kratówka ma specjalnie wyprofilowane krawędzie ułatwiające łączenie sąsiadujących elementów.

Cegła kratówka jest wytwarzana w kilku klasach wytrzymałościowych, odpowiadających jej nośności na naprężenia ściskające. Klasyczne kratówki mają wytrzymałość na ściskanie o wartości 15 MPa lub 20 MPa. Producenci często mają w swojej ofercie również elementy o nośności odpowiadającej 10 MPa (warto zwracać uwagę na ten parametr przy zakupie materiału murowego). Wyroby najwyższej klasy wytrzymałościowej nadają się do wznoszenia ścian konstrukcyjnych.

Do głównych zalet kratówki, oprócz nośności, należy niski współczynnik przewodzenia ciepła (λ= 0,3 W/mK) oraz niewielki stopień nasiąkliwości (około 14%). Właściwości tego materiału sprawiają, że wykazuje ona większą odporność niż niektóre rodzaje pustaków. Warto także wiedzieć, że kratówka ma znacznie lepsze parametry niż wspomniana wcześniej dziurawka. Co więcej, cegła kratówka jako wyrób ceramiczny jest całkowicie niepalna, czyli charakteryzuje się klasą odporności na ogień A1.

Jakie są rodzaje cegły kratówki?

Do najpopularniejszych odmian cegły kratówki należą:

  • kratówka K1 - cegły o wymiarach 25012065 mm, które mogą zostać użyte do wykonywania warstwy osłonowej w ścianach szczelinowych (trójwarstwowych). Elementy murowe tego typu można zastosować także do budowy altan, a także ścian nośnych i działowych w budynkach. Kratówka K1 jest lekka (waży nieco ponad 2 kg), dzięki czemu nie sprawia trudności w montażu. Wydajność takiej cegły na metr kwadratowy muru wynosi średnio 48 sztuk;
  • kratówka K2 - elementy o wymiarach 250120140 mm wykorzystywane głównie do wznoszenia budynków o charakterze gospodarczym lub altan ogrodowych. Nadają się także do murowania ścian nośnych i działowych we wnętrzach obiektów budowlanych. Zużycie tego rodzaju kratówki na metr kwadratowy przegrody wynosi około 29 sztuk. Waga pojedynczej kratówki K2 z reguły przekracza 5 kg;
  • kratówka K3 - cegły o długościach boków 250120220 mm będące elementami modularnymi, które służą do uzupełniania ścian wzniesionych z pustaków. Stosuje się je do wznoszenia wewnętrznych ścian działowych i konstrukcyjnych. Zapotrzebowanie na wykonanie metra kwadratowego muru z tej odmiany kratówki to zaledwie około 17 cegieł. Trzeba jednak pamiętać, że jedna taka cegła waży przynajmniej 7 kg.

Jak należy murować z cegły kratówki?

Przegrody wykonywane z cegły ceramicznej kratówki należy murować na tzw. tradycyjną (grubą) spoinę. Oznacza to, że grubość warstwy zaprawy w pionie i poziomie pomiędzy sąsiadującymi elementami musi wynosić od 10 mm do 15 mm. Spoiny najlepiej wykonywać na zaprawie cementowo-wapiennej (wytrzymałej, a jednocześnie odpowiednio elastycznej).

Cegła kratówka jest przydatna do wykonywania warstwy konstrukcyjnej w ścianach warstwowych. Materiał ten można również zastosować do wykonania warstwy osłonowej w ścianie szczelinowej (trójwarstwowej). W takim przypadku wierzchnią część zewnętrznego muru pokrywa się tynkiem lub odpowiednią okładziną.

Kratówka z reguły nie jest wykorzystywana do budowy ścian dwuwarstwowych. Dzieje się tak, ponieważ dużo lepsze parametry izolacyjności termicznej wykazują pustaki z ceramiki poryzowanej. Układanie pustaków jest także prostsze pod względem wykonawczym oraz znacznie szybsze.

Cegła kratówka może być jednak z powodzeniem stosowana do wznoszenia ścian wewnętrznych w budynkach, a także do stawiania budynków gospodarczych i rekreacyjnych.

Cegła kratówka - cena za sztukę

Cena pojedynczej cegły kratówki zależy przede wszystkim od jej typu i klasy wytrzymałościowej. Duże znaczenie ma także liczba kupowanych cegieł. Kratówkę K1 można nabyć za około 1,50 zł za sztukę. Odmiana K2 to wydatek rzędu 2,00 za sztukę. Z kolei kratówka K3 to koszt około 2,50 zł za sztukę.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu