Budowa ogrodzenia – czy jest potrzebne pozwolenie lub zgłoszenie?

Planujesz budowę ogrodzenia? Zastanawiasz się, czy są potrzebne jakieś pozwolenia? Otóż, ogrodzenie możesz wybudować bez pozwolenia na budowę. Nie znaczy to jednak, że nie musisz dopełniać żadnych formalności w urzędzie. Sposób postępowania zależy od wysokości ogrodzenia i jego lokalizacji. Przyjrzyjmy się wymaganiom, jakie stawiają przepisy.

Budowa ogrodzenia a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, który określa, jakie obiekty można wybudować na danym obszarze i jak mają one wyglądać. W wielu planach miejscowych znajdują się wymagania dotyczące lokalizacji i wyglądu ogrodzeń (na przykład zakaz budowy ogrodzeń betonowych czy konieczność zachowania określonej odległości od drogi).

Dlatego, zanim zaczniesz budować ogrodzenie, sprawdź, czy działka, którą chcesz ogrodzić, znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje plan miejscowy. Jeśli plan istnieje, zobacz, czy są w nim jakieś wymagania dotyczące ogrodzeń. Informacji o planie miejscowym szukaj na stronie internetowej urzędu gminy lub bezpośrednio w urzędzie.

Budowa ogrodzenia od strony drogi

Jeśli chcesz ogrodzić całą działkę, to zapewne część ogrodzenia znajdzie się od strony drogi. Może się wtedy okazać, że przed budową ogrodzenia, będziesz musiał uzyskać zgodę zarządcy drogi na lokalizację tego ogrodzenia w określonym miejscu. Taka zgoda może Ci być potrzebna nawet wtedy, gdy ogrodzenie w całości usytuujesz na swojej działce.

Sposób postępowania zależy od tego, w jakiej odległości od drogi ma znaleźć się ogrodzenie, z jaką drogą sąsiaduje Twoja działka oraz jakie wymagania wprowadza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jeśli obowiązuje na danym terenie. Plan miejscowy może na przykład wymagać, by ogrodzenia lokalizować w określonej odległości od drogi albo by uzgadniać ich lokalizację z zarządcą tej drogi.

Zatem, jeśli chcesz wybudować ogrodzenie od strony drogi, dowiedz się u zarządcy, czy musisz uzgodnić z nim lokalizację tego ogrodzenia oraz jaką odległość powinieneś zachować od drogi. Jeśli nie wiesz, przy jakiej drodze znajduje się Twoja działka, spytaj o to w urzędzie gminy. Tam powiedzą Ci, kto jest zarządcą drogi.

Budowa ogrodzenia wyższego niż 2,2 m

Jeśli chcesz wybudować ogrodzenie wyższe niż 2,2 m, powinieneś dokonać tzw. zgłoszenia. Wtedy przed budową ogrodzenia składasz odpowiedni wniosek w urzędzie i czekasz, czy urząd przyjmie Twoje zgłoszenie.

Zgłoszenie jest procedurą łatwiejszą do przeprowadzenia od pozwolenia na budowę, ponieważ wszystkie dokumenty i rysunki możesz przygotować samodzielnie. Będą Ci potrzebne:

 • wniosek zgłoszenia – przepisy nie określają wzoru takiego wniosku, ale większość urzędów ma swoje druki, więc wniosek możesz pobrać ze strony dowolnego urzędu. We wniosku wskaż przewidywany termin rozpoczęcia robót (nie krótszy niż 21 dni liczonych od dnia złożenia wniosku);
 • rysunek przedstawiający lokalizację ogrodzenia – możesz go sporządzić na kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (mapę uzyskasz w wydziale geodezji starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu). Narysuj rzut ogrodzenia i wskaż odległość ogrodzenia od granic działki, czy też innych charakterystycznych elementów (np. od drogi czy od budynku);
 • rysunek przedstawiający ogrodzenie – przekrój przez ogrodzenie oraz widok prezentujący fragment ogrodzenia (np. powtarzalne przęsło). Wskaż na nim wysokość ogrodzenia;
 • opis ogrodzenia – napisz, z jakich materiałów chcesz wykonać ogrodzenie;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – oświadczenie to składasz, wypełniając specjalny druk, który otrzymasz w urzędzie albo pobierzesz ze strony internetowej urzędu;
 • w przypadku ogrodzenia od strony drogi może być potrzebne również uzgodnienie z zarządcą drogi.

Powyższe dokumenty złóż w tym samym urzędzie, który wydaje pozwolenia na budowę, czyli w wydziale architektury starostwa powiatowego lub urzędzu miasta na prawach powiatu. Urząd ma 21 dni na rozpatrzenie zgłoszenia. W tym czasie może do Ciebie wysłać:

 • tzw. postanowienie o uzupełnieniu braków, czyli pismo, w którym wskaże Ci, co powinieneś uzupełnić w zgłoszeniu

albo

 • decyzję o sprzeciwie. Gdy ją otrzymasz, nie możesz wybudować ogrodzenia, ale jeśli nie zgadzasz się z decyzją, możesz się od niej odwołać.

Jeśli upłynęło 21 dni i nie otrzymałeś żadnego pisma, możesz zacząć budować ogrodzenie. Pamiętaj, że urząd ma 21 dni na wysłanie decyzji o sprzeciwie, więc zanim zaczniesz roboty, odczekaj kilka dni dłużej. Możesz też zadzwonić do urzędu, by upewnić się, czy przyjął Twoje zgłoszenie albo złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu. Wtedy otrzymasz na piśmie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Budowa ogrodzenia o wysokość do 2,2 m

Jeśli chcesz wybudować ogrodzenie o wysokości do 2,2 m, nie potrzebujesz ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Jeśli ogrodzenie lub jego część znajdzie się od strony drogi, być może czekają Cię tylko formalności związane z uzgodnieniem lokalizacji ogrodzenia u zarządcy drogi. Natomiast, gdy ogrodzenie sytuujesz między działką Twoją a sąsiada, nie musisz przeprowadzać żadnych formalności w urzędzie.

Pamiętaj jednak, by przy budowie ogrodzenia nie naruszyć granicy działki i nie wybudować części ogrodzenia na działce sąsiada, jeśli nie masz na to jego zgody. Jeśli chcesz usytuować ogrodzenie w granicy działki, musisz porozumieć się z sąsiadem. Jeśli sąsiad nie zgadza się na budowę ogrodzenia w granicy, ogrodzenie możesz usytuować tylko na swojej działce. W takiej sytuacji przemyśl też, czy nie zostawić większej odległości od granicy działki – takiej, która umożliwi Ci konserwację ogrodzenia.

Budowa ogrodzenia krok po kroku

W ramach podsumowania przypomnijmy, jakie działania powinieneś podjąć przed budową ogrodzenia:

 • jeśli działka, którą chcesz ogrodzić, znajduje się na obszarze, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sprawdź, czy plan ten wprowadza jakieś wymagania związane z wyglądem lub lokalizacją ogrodzeń. Uzwględnij te wymagania przy budowie ogrodzenia;
 • jeśli chcesz wybudować ogrodzenie od strony drogi, dowiedz się u zarządcy drogi, czy musisz z nim uzgodnić lokalizację ogrodzenia oraz jaką odległość powinieneś zachować od drogi. Jeśli uzgodnienie jest potrzebne, uzyskaj je, zanim zaczniesz budować;
 • jeśli ogrodzenie ma być wyższe niż 2,2 m, zgłoś jego budowę w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu i poczekaj aż urząd przyjmie Twoje zgłoszenie.

Stan prawny aktualny na dzień 17.12.2018 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 1276, poz. 1496 i poz. 1669)

 

Sprawdź firmy w naszym katalogu:

 • ogrodzenia Kraków
 • ogrodzenia Białystok
 • ogrodzenia Bydgoszcz
 • ogrodzenia Radom
 • ogrodzenia Poznań
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu