Budowa na zgłoszenie – 5 pytań o formalności, które zadaje sobie każdy inwestor (aktualizacja 2021)

Niektóre roboty budowlane nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Możesz je wykonać na podstawie zgłoszenia. Jest to procedura łatwiejsza do przeprowadzenia od pozwolenia na budowę, choćby dlatego, że wszystkie dokumenty możesz przygotować samodzielnie. Sprawdźmy, jakie dokumenty są potrzebne przy zgłoszeniu budowy różnych obiektów budowlanych.

 


Zanim zaczniesz przygotowywać dokumenty do zgłoszenia, dowiedz się w swoim urzędzie, czy roboty, które chcesz wykonać, rzeczywiście wymagają tego zgłoszenia. Może się bowiem zdarzyć, że potrzebne Ci będzie pozwolenie na budowę, a może być i tak, że roboty będziesz mógł wykonać bez dopełniania żadnych formalności w urzędzie. Zamiast dokonywać zgłoszenia, możesz wystąpić o pozwolenie na budowę. Wybór należy do Ciebie.


Jakie dokumenty są potrzebne przy budowie na zgłoszenie?

Przy większości inwestycji dokumenty potrzebne do zgłoszenia budowy możesz przygotować samodzielnie, ale jeśli zechcesz, to możesz też skorzystać z pomocy projektanta. Są jednak takie inwestycje, przy których zgłoszeniu wymagany jest projekt budowlany – wtedy nie masz wyboru i musisz zatrudnić projektanta, bo tylko projektanci z uprawnieniami mogą wykonywać projekty budowlane. Sprawdźmy, jakie dokumenty będą Ci potrzebne.

Podstawowe dokumenty wymagane przy zgłoszeniu:

 • wniosek, w którym określasz rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz podajesz termin ich rozpoczęcia. Jeśli zgłaszasz budowę tymczasowego obiektu niepołączonego na trwałe z gruntem, to w zgłoszeniu musisz również określić termin rozbiórki obiektu lub przeniesienia go w inne miejsce.
  Składając wniosek, możesz skorzystać z druku udostępnionego przez Twój urząd albo przygotować własne pismo (ważne jest tylko, by znalazły się w nim wszystkie wymagane informacje). Nie dotyczy to jednak budowy i przebudowy domu jednorodzinnego – w przypadku takiej inwestycji musisz skorzystać z druku zgłoszenia udostępnionego przez urząd;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – oświadczenie to składasz na specjalnym druku określonym przez przepisy. Druk najlepiej jest pobrać ze strony internetowej urzędu. Tym oświadczeniem potwierdzasz, że masz prawo wykonać określone roboty na danej działce.
  Jeśli jesteś jednym ze współwłaścicieli działki, musisz mieć zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie danych robót budowlanych. Roboty możesz też wykonać na działce, do której nie masz tytułu własności – wtedy potrzebna Ci będzie zgoda właścicieli;
 • szkice lub rysunki przedstawiające planowane roboty – jeśli zgłaszasz na przykładbudowę garażu, musisz narysować jego rzut, przekrój i elewacje oraz przedstawić jego usytuowanie na działce. Ten ostatni rysunek możesz przygotować na przykład na kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej, które kupisz w wydziale geodezji starostwa powiatowego lub urzędu miasta w przypadku miast na prawach powiatu. Pamiętaj, by podpisać się na każdym z rysunków;
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przy niektórych inwestycjach – może to być na przykład decyzja na lokalizację zjazdu, jeśli zgłaszasz budowę zjazdu. Tego, czy w Twoim przypadku będą potrzebne dodatkowe dokumenty, dowiesz się w swoim urzędzie, bo ich rodzaj zależy od specyfiki inwestycji. Możesz też złożyć zgłoszenie bez tych dodatkowych dokumentów, a jeśli urząd uzna, że w Twoim wypadku są niezbędne, wezwie Cię do uzupełnienia zgłoszenia i wskaże Ci dokładnie, jakie dokumenty powinieneś dostarczyć.

 


Dodatkowe dokumenty zależne od rodzaju inwestycji:

 • projekt zagospodarowania działki wykonany przez projektanta z uprawnieniami jest potrzebny, jeśli zgłaszasz budowę: instalacji zbiornikowej na gaz płynny, przyłączy, obiektu małej architektury w miejscu publicznym;
 • audyt i uzasadnienie zarządcy drogi – te dokumenty są niezbędne przy zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, a więc takiej inwestycji jako inwestor indywidualny na pewno nie będziesz wykonywać;
 • projekt budowlany i inne dokumenty (takie same jak przy pozwoleniu na budowę) – w przypadku budowy domów jednorodzinnych, sieci lub stacji transformatorowych oraz przebudowy przegród zewnętrznych domów jednorodzinnych.

  Jeśli planujesz którąś z tych inwestycji, to zgłoś się do projektanta i omów z nim dokładnie inwestycję, bo może się okazać, że zamiast dokonywać zgłoszenia, lepiej jest wystąpić o pozwolenie na budowę.


Kiedy dokonać zgłoszenia budowy?

Formalności związane ze zgłoszeniem budowy musisz dopełnić, zanim rozpoczniesz roboty budowlane. Jeśli rozpoczniesz roboty wcześniej – zanim urząd przyjmie Twoje zgłoszenie – popełnisz samowolę budowlaną.

Gdzie złożyć zgłoszenie?

Zgłoszenie składasz w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta w przypadku miast na prawach powiatu, właściwym ze względu na położenie działki, na której planujesz wykonać roboty objęte zgłoszeniem.

Co urząd zrobi z moim zgłoszeniem?

Urząd może przyjąć Twoje zgłoszenie, dać Ci sprzeciw lub wezwać Cię do uzupełnienia dokumentów. Ma na to 21 dni, licząc od dnia, w którym złożysz zgłoszenie. Do tego terminu nie wlicza się jednak czasu, który poświęcisz na uzupełnianie zgłoszenia, jeśli będzie niekompletne. Urząd bowiem może Cię wezwać do uzupełnienia zgłoszenia, złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dodatkowych dokumentów. Jeśli nie uzupełnisz braków w zgłoszeniu w terminie, otrzymasz sprzeciw. Sprzeciw możesz też otrzymać w innym przypadku – jeśli na przykład inwestycja będzie niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sprzeciw ma formę decyzji administracyjnej, od której możesz się odwołać.

Jeśli zgłoszenie jest kompletne, a inwestycja zgodna z przepisami, urząd przyjmie Twoje zgłoszenie. Przyjęcie zgłoszenia następuje w formie tzw. milczącej zgody, więc urząd nie musi Ci wysłać żadnego pisma w tej sprawie. Jeśli chcesz mieć pewność, że zgłoszenie zostało przyjęte, możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

Kiedy mogę rozpocząć roboty?

Roboty możesz rozpocząć dopiero, jeśli urząd przyjmie Twoje zgłoszenie. Jeśli w ciągu 21 dni nie otrzymasz żadnego pisma z urzędu, możesz zadzwonić i zapytać, czy zgłoszenie zostało przyjęte albo wystąpić o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia. Przy większości inwestycji roboty związane ze zgłoszeniem możesz rozpocząć od razu po przyjęciu zgłoszenia, bez dopełniania żadnych dodatkowych formalności. Są jednak wyjątki od tej zasady, o których napiszemy innym razem.

 


Stan prawny aktualny na dzień 22.02.2021 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 2127, poz. 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 282).

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu