Budowa budynku gospodarczego – pozwolenie, zgłoszenie, a może brak formalności?

Niewielki budynek gospodarczy przydaje się w każdym ogrodzie. Możesz w nim przechowywać narzędzia ogrodowe i wykonywać drobne prace, gdy pogoda na zewnątrz nie sprzyja. Sprawdźmy, czy przed postawieniem takiego domku gospodarczego powinieneś dopełnić jakichś formalności w urzędzie.

Często wydaje się nam, że postawienie w ogrodzie niewielkiego domku na narzędzia nie wymaga przeprowadzenia żadnych procedur w urzędzie. Niestety taki domek – choćby niewielki – jest tzw. budynkiem gospodarczym, który możesz wybudować po spełnieniu określonych wymagań stawianych przez przepisy. Nie oznacza to, że zawsze musisz uzyskać pozwolenie na budowę. Taki budynek możesz wybudować na podstawie prostszej procedury zgłoszenia lub nawet bez formalności. Przyjrzyjmy się przepisom i sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, by legalnie wybudować domek gospodarczy.

Jaki budynek gospodarczy wybudujesz na zgłoszenie?

Jak już wspomnieliśmy, zgłoszenie jest procedurą prostszą od pozwolenia na budowę. Różni się przede wszystkim tym, że pozwala inwestorowi samodzielnie przygotować wszystkie dokumenty. Do zgłoszenia budowy budynku gospodarczego nie potrzebujesz projektu budowlanego od projektanta.

Jak dokonać zgłoszenia budowy budynku gospodarczego? Dowiesz się tego z artykułu „Budowa garażu – pozwolenie czy zgłoszenie?”. Wszystko, co napisaliśmy w tym tekście o procedurze zgłoszenia budowy garażu, dotyczy również budynku gospodarczego. Znajdziesz tam informacje o tym, jakie dokumenty dołączyć do zgłoszenia budowy, kiedy dokonać tego zgłoszenia, jak rozpocząć i zakończyć taką budowę.

Sprawdźmy, kiedy możesz zastosować tę procedurę.

Na zgłoszenie możesz wybudować budynek gospodarczy:

  • wolno stojący i parterowy (budynek wolno stojący to taki, który nie styka się z innym, przy czym przepisy nie określają, jak duża ma być odległość między takimi budynkami),
  • o powierzchni zabudowy do 35 m2 (powierzchnię tę liczymy po obrysie ścian zewnętrznych, uwzględniając ocieplenie),
  • jeśli liczba takich obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (do tych obiektów wliczasz także budowane na zgłoszenie: garaże, wiaty, przydomowe ganki i oranżerie).

Domek gospodarczy możesz wybudować na podstawie zgłoszenia, tylko jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki są spełnione. Jeśli potrzebujesz budynku o większej powierzchni albo na Twojej działce już znajdują się podobne obiekty budowane na zgłoszenie i ich liczba przekracza dwa na każde 500 m2 powierzchni działki, musisz uzyskać pozwolenie na budowę – chyba że spełniasz warunki pozwalające na budowę takiego budynku bez formalności. Przyjrzyjmy się im.

Kiedy na budowę budynku gospodarczego nie potrzebujesz ani pozwolenia, ani zgłoszenia?

Bez pozwolenia i bez zgłoszenia możesz wybudować budynek gospodarczy związany z produkcją rolną i uzupełniający zabudowę zagrodową na istniejącej działce siedliskowej. Jeśli więc nie jesteś rolnikiem, nie możesz skorzystać z tego przepisu. Natomiast, jeśli spełniasz opisany warunek, możesz wybudować bez formalności budynek gospodarczy:

  • parterowy,
  • o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  • o rozpiętości konstrukcji do 4,8 m,
  • nie znajdujący się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Jeśli spełnisz wszystkie wyżej wymienione warunki, nie potrzebujesz dokonywać zgłoszenia ani nie musisz uzyskiwać pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak, że możesz ten budynek postawić w dowolnym miejscu. Wciąż obowiązują Cię inne przepisy, wśród których najważniejszy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Plan miejscowy określa przede wszystkim, jakie budynki można budować na konkretnej działce i jak mają one wyglądać. Z kolei wspomniane rozporządzenie wymaga, by budynki budować w określonej odległości od granic działki, lasu, czy budynków znajdujących się na sąsiednich działkach. Powyższe przepisy obowiązują Cię również wtedy, gdy budujesz budynek gospodarczy na zgłoszenie lub pozwolenie.

Kiedy na budowę budynku gospodarczego powinieneś uzyskać pozwolenie?

Pozwolenie na budowę będzie Ci potrzebne, jeśli nie spełniasz któregoś z warunków pozwalających na budowę na zgłoszenie lub bez formalności, czyli na przykład, gdy chcesz wybudować budynek o powierzchni większej niż 35 m2. Pozwolenie na budowę może (choć nie musi) Ci być potrzebne również wtedy, gdy budujesz na obszarze Natura 2000 lub w jego bliskim sąsiedztwie.

Budowa budynku gospodarczego na podstawie pozwolenia na budowę wiąże się z takimi samymi formalnościami jak na przykład budowa domu. Potrzebujesz przede wszystkim projektu budowlanego sporządzonego przez projektantów z uprawnieniami. Następnie musisz uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, a rozpoczęcie i zakończenie budowy zgłosić w nadzorze budowlanym.

Budowa budynku gospodarczego – o czym powinieneś pamiętać?

Budynek gospodarczy to budynek, który ma określoną funkcję: możesz w nim przechowywać narzędzia, sprzęt, płody rolne oraz wykonywać niezawodowe prace warsztatowe. W budynku tym nie możesz na przykład legalnie mieszkać (jak w domku letniskowym) czy też otworzyć warsztatu samochodowego. Jeśli chcesz zmienić przeznaczenie budynku gospodarczego, musisz wcześniej przeprowadzić tzw. procedurę zmiany sposobu użytkowania.

Pamiętaj też o tym, że procedury, które opisaliśmy, obowiązują dla wszystkich budynków gospodarczych bez względu na ich konstrukcję oraz fakt czy posiadają typowe fundamenty, czy też są w inny sposób przymocowane do podłoża.

Stan prawny aktualny na dzień 06.05.2021 r.

Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 2127, poz. 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 282),

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U.                     z 2017 r. poz. 1161, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 471).

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu