Jak powstaje beton wodoszczelny i jakie ma zastosowanie?

Poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii produkcyjnej możemy otrzymać beton wodoszczelny. Ze względu na swoje właściwości stanowi on nieprzepuszczalną blokadę dla wilgoci i wody. Beton wodoszczelny bywa nazywany również wysokowartościowym. Jakie ma zastosowanie i jak powstaje beton wodoszczelny?

O wodoszczelności betonu decyduje zawartość porów kapilarnych w strukturze. Mała liczba porów, przez które woda może przenikać, tworzy beton szczelny. Według normy PN-B 06250:1988 beton może mieć kilka stopni szczelności na wodę, oznaczonych symbolami W2, W4, W6, W8, W10 i W12. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia słupa wody w MPa, który oddziałuje na próbkę betonową o grubości 15 cm. Wodoszczelnymi nazywamy betony, w których ten parametr wynosi przynajmniej W8.

Jak powstaje beton wodoszczelny W8?

Beton wodoszczelny można uzyskać na kilka sposobów - przede wszystkim dzięki odpowiedniemu doborowi składników mieszanki betonowej przy jednoczesnym zminimalizowaniu jego porowatości. Innym sposobem jest stosowanie mieszanek, impregnatów, dodatków, domieszek do betonu i wibracji, czyli zagęszczania mieszanki betonowej po wylaniu. Dla powstania wysokowartościowego betonu szczelnego na wodę techniki te można łączyć. Istotnym czynnikiem dla stopnia szczelności betonu jest dobranie odpowiednich proporcji wody do cementu “w/c” (ich stosunek nie powinien przekraczać wartości 0,5). Należy pamiętać, że im mniej wody w mieszance, tym mniej wody wypłynie na etapie schnięcia mieszanki betonowej. Tym samym powstanie mniej porów kapilarnych a uzyskany w ten sposób beton będzie wykazywał się większym stopniem szczelności. Aby mieszanka betonowa cechowała się wodoszczelnością na odpowiednim poziomie, musi być jednak nie tylko odpowiednio przygotowana, ale też właściwie wbudowana i pielęgnowana. Ważne będzie zatem zagęszczenie betonu zgodne z jego konsystencją, wymiarami elementów wylewanych i rodzajem zbrojenia. Wibrowanie betonu sprawi, że pęcherzyki powietrza powinny zostać wyeliminowane. W celu wypełnienia pustych przestrzeni, którymi mogłaby się przedostawać woda, można zastosować kruszywa o różnej grubości takie jak piasek lub żwir. Natomiast nieodpowiednia pielęgnacja betonu lub jej brak może skutkować jego pękaniem i rysami, a co za tym idzie brakiem jego wodoszczelności. Zalecana jest 14-dniowa pielęgnacja, która powinna temu przeciwdziałać.

Beton wodoszczelny na fundamenty, do basenu - zastosowanie

Ze względu na wyższe ceny betonu wodoszczelnego niż zwykłego produktu, jego zastosowanie ogranicza się do konstrukcji o wymogach wysokiej wodoszczelności, czyli miejscach ze stałym kontaktem z wodą lub narażonych na gromadzenie się wilgoci. Beton wodoszczelny będzie zatem odpowiednim wyborem dla fundamentów budynków stawianych na terenach zalewowych. Będzie stanowił szczelną barierę dla wody w przypadku piwnic, garaży podziemnych, tuneli lub mieszkań wybudowanych pod poziomem gruntu. Stały kontakt z wodą opadową, który mają tarasy lub dachy płaskie, także wymaga zastosowania mieszanki betonowej o właściwościach wodoszczelnych. Wykorzystanie wodoszczelnego betonu będzie również konieczne w przypadku budowy zbiorników wodnych, takich jak baseny czy oczka wodne. Poza budownictwem mieszkalnym beton wodoszczelny jest również używany w budownictwie inżynieryjnym, czyli do konstrukcji tam i większych zbiorników wodnych, a także oczyszczalni ścieków i szamb.

Jakie są dodatki do betonu wodoszczelnego?

Warto wiedzieć, że nawet beton o wysokim parametrze wodoszczelności nie ochroni całkowicie konstrukcji przed wilgocią. Ściany, fundamenty czy zbiorniki wodne warto zatem zabezpieczyć różnego rodzaju dodatkami do betonu wodoszczelnego, które podwyższają jego właściwości. Na rynku dostępne są papy asfaltowe, masy i zaprawy hydroizolacyjne, które na powierzchniach tworzą powłokę przeciwwilgociową. W niektórych przypadkach warto również użyć specjalnych farb do betonu, które także chronią przed wnikaniem wody. Poza dodatkami do betonu wodoszczelnego poprawiających parametry jego wodoszczelności znajdziemy również produkty, które będą miały wpływ na inne właściwości betonu. Warte uwagi są przede wszystkim dodatki, które poprawiają mrozoodporność, lepkość, wytrzymałość na ściskanie i przyspieszające wiązanie mieszanki betonowej.

Na beton wodoszczelny warto zdecydować się wtedy, kiedy konstrukcja wymaga wysokiej nieprzepuszczalności wody. Przy budowie basenów, oczyszczalni ścieków czy innych zbiorników wodnych najlepiej wzmocnić właściwości betonu wysokowartościowego poprzez zastosowanie różnego rodzaju produktów do hydroizolacji.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu