Beton samozagęszczalny - co warto o nim wiedzieć?

Nieodwirowany beton, raki, pęcherze powietrza, nierówna faktura ścian po rozszalowaniu - to są częste problemy, z którymi spotykają się Wykonawcy przy układaniu mieszanki betonowej. A co, jeśli istniałby materiał, który posiadałby nośność, wytrzymałość i cechy tradycyjnego betonu, ale nie trzeba by było martwić się konsekwencjami niedowibrowania? Takie właściwości prezentuje właśnie beton samozagęszczalny (z ang SCC). 

Beton samozagęszczalny: co to jest?

Mieszankę SCC od betonu tradycyjnego odróżnia zdolność do rozpływu pod własnym ciężarem (bez wibracji mechanicznych) oraz szczelne wypełnienie szalunków, nawet w elementach o bardzo gęstym zbrojeniu.

Jego konsystencja nie jest regulowana ilością wody zarobowej (jak w przypadku tradycyjnej mieszanki), ale specjalnie dobraną recepturą z odpowiednimi domieszkami. Beton i zaprawy samozagęszczalne są mieszankami o dużym upłynnieniu i wysokiej urabialności.

Zalety betonu samozagęszczalnego

Do podstawowych zalet betonu SCC należy:

  • eliminacja wibrowania - brak hałasu, możliwość pracy nocą w pobliżu zabudowań mieszkalnych,
  • możliwość obniżenia kosztów budowy: mniejsze koszty wynajmowania sprzętu, zmniejszenie liczby wykfalifikowanych  pracowników, wykonujących betonowanie;
  • zwiększenie szybkości wykonywania konstrukcji;
  • wysoka jakość prac - brak raków czy pęcherzy powietrza, sprawdza się jako beton architektoniczny;
  • pewność, że beton w każdym miejscu ma jednakowe parametry wytrzymałościowe;
  • świetnie sprawdza się przy betonowaniu elementów o skomplikowanych kształtach i gęsto zbrojonych 

Do jakich elementów sprawdzi się beton samozagęszczalny?

SCC sprawdzi się przede wszystkim do wykonywania ław, stóp, rusztów fundamentowych, ścian i stropów. Dzięki temu, że umożliwia on uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni, beton samozagęszczalny wykorzystywany jest także jak beton architektoniczny. Używany jest też do napraw elementów betonowych.

 

Jak układać SCC?

Prawidłowe wykonanie betonu SCC wymaga przestrzegania procedur technologicznych i zmiany pewnych nawyków, które zostały nabyte przy wylewaniu mieszanki tradycyjnej.

Większy nacisk należy położyć na przygotowanie szalunków. Powinny być odpowiednio wzmocnione (najczęściej systemowe, ze względu na większe parcie mieszanki na deskowanie) i odpowiednio uszczelnione- beton samozagęszczalny charakteryzuję się wysoką płynnością. Nie zaleca się układania mieszanki bezpośrednio w gruncie.

Mieszankę samozagęszczalną należy układać bez przerw, a betonowany element nie może być w spadku. W żadnym przypadku nie można korzystać z zagęszczenia wibracyjnego (powoduje to silną sedymentację kruszywa). 

Mieszanka SCC powinna być wyrównana za pomocą narzędzi ręcznych, zaraz po zakończeniu układania, zanim nastąpi zesztywnienie górnej warstwy (nie dotyczy to mieszanek samopoziomujących).

Beton w zależności od pogody, pielęgnujemy tak jak mieszankę tradycyjną

Czy beton samozagęszczalny się opłaca?

Ze względu na reżim technologiczny, mieszanka może być tylko przygotowana w węzłach wyposażonych w odpowiednie dozowniki i aparaty do pomiaru grubości kruszywa. Stąd koszt samego materiału jest wyższy niż tradycyjnego betonu (nawet 2-3 krotnie).

Nie da rady przygotować go in-situ. Stosowanie SCC wymusza też konieczność wzmacniania deskowań oraz uszczelniania ich połączeń - czyli jest to dodatkowy czas potrzebny na przygotowanie szalunków.

Ale jeśli weźmiemy pod uwagę krótszy czas betonowania (nawet 3 do 6 razy krócej), zmniejszenia ekipy i zminimalizowania ilości sprzętu, to ostateczny koszt może być bardzo podobny*.

*Ale tylko przy większym betonowaniu. Cena będzie podobna dopiero przy większym zamówieniu niż 5-6 gruszek. 

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu